söndag, juli 26, 2009

Sandra Dahléns radikalfeministiska sex och samlevnad

Jag informerade nyligen medborgarna om Kristina Hultmans försök att undergräva medborgarnas verklighetsuppfattning genom att uppträda som journalist, trots att Hultmans radikalfeministiska agenda torde vara väl dokumenterad. Idag såg jag ännu ett exempel på feministernas lömska taktik att försöka framstå som rättskaffens folk och i lönndom sprida hetspropaganda. Svenska Dagbladet publicerade nämligen en artikel med anledning av årets upplaga av Stockholm Pride och i aktuell artikel fanns en bild på en person vid namn Sandra Dahlén. Dahlén ska invigningstala på Pride i egenskap av sexualupplysare.

Medborgare i avsaknad av förmåga att skärskåda feminismens falskspel torde lämna ovan nämnda omständighet utan vidare anmärkning. Dahlén undkom dock inte min omsorgsfulla bevakning av svensk feminism. Dahlén medverkade nämligen i Liv Weisbergs dokumentärfilm, Viljornas Kamp, om Feministiskt initiativs uppgång och efterföljande fall. Dahlén utgjorde även en del av Fi:s första styrelse. Hon arbetade också på Sveriges Radio och medverkade 2007 i statstelevisionens ungdomsprogram Sex med Viktor. Dahlén tjänstgjorde också på JämO. JämO utgjorde tidigare en diskrimineringsmyndighet med syfte att legitimera diskriminering av svenska män och styrdes av bland andra Claes Borgström. Borgström gjorde sig känd bland allmänheten genom att likna svenska män vid talibanerna i Afghanistan. Borgström återfinns idag i Socialdemokraterna i form av så kallad jämställdhetspolitisk talesperson. Ännu en anledning att inte rösta på knullborgare Sahlin i riksdagsvalet 2010 alltså. Tillbaka till Dahlén. I regel undvek Dahlén att tydliggöra sin partitillhörighet i ovanstående sammanhang.

Mindre belevade medborgare må uppfatta Dahlén som en trovärdig person med syfte att upplysa medborgarna om sex och samlevnad. Man ska dock vara väl medveten om Dahléns skådespel och att ha i åtanke att hon med största säkerhet torde ha som målsättning att sprida radikalfeministisk hetspropaganda till landets barn och ungdom. Medborgarna uppmanas således än en gång att vara uppmärksamma på feministanstrukna utspel i massmedia, ty i kulisserna återfinns ofta en radikalfeminist med dunkla såväl personliga som politiska motiv.

Feministiskt initiativ:
30 feminister: Sandra Dahlén

Tidigare inlägg i samma tema:
Claes Borgström jämställdhetspolitisk talesman i (s)

Inga kommentarer: