söndag, augusti 23, 2009

Sverigedemokraterna 4,2% och Fredrik Reinfeldts ovetenskapliga svammel

Idag publicerade Expressen en artikel i vilken riksdagspartiernas företrädare kommenterade Sverigedemokraternas senaste framgång i Sifos opinionsmätning. Samtliga partiföreträdare tog avstånd från Sverigedemokraterna. Ett problem i sammanhanget torde vara att ingen av partiföreträdarna beskrev Sveriges framtida regeringsbildning. Att vägra SD samarbete och inte framhålla ett alternativ föreföll föga seriöst. Med andra ord, vilket parti måste väljarna leva med i en framtida borgerlig regering om man inte ska behöva veta av SD? Vilket parti ska Mona Sahlin samarbeta med förutom Miljöpartiet och Vänsterpartiet? Jag vill veta vilket parti som ska ersätta SD om endera block ska regera landet utan stöd från SD. Vilket parti ska överge Sveriges blockpolitik och ställa upp på en blocköverskridande regering?

Jag måste säga att riksdagspartierna verkade tagna på sängen av SD:s senaste framgång i Sifo:s opinionsmätning. Riksdagspartierna tycks inte vilja leva i verkligheten. Fredrik Reinfeldt drog till med en i allra högsta grad tvivelaktig bortförklaring.

Expressen:

"Statsminister Fredrik Reinfeldt säger i en kommentar till Sifos mätning att intresset för SD minskar när valrörelsen startar och de båda blocken går ut med sin tänkta regeringspolitik."

Jag vill minnas att SD ökade i opinionsmätningarna strax innan föregående riksdagsval. Jag vill även minnas att SD överlag snarare ökade än minskade i tidigare valrörelser. Pratade Reinfeldt i nattmössan? Sanna mina ord, SD torde vara en realitet i Sveriges riksdag 2010. Alla försök att mota Olle i grind torde vara tämligen utsiktslösa. Nu vill jag veta vilket parti som landets nästa regering ska ingå en ohelig allians med 2010? Socialdemokraterna och Moderaterna, upp till bevis. Att vägra samarbete med SD torde vara en sak, att erbjuda ett alternativ en annan.

Expressen:
Partierna ger SD kalla handen

Inga kommentarer: