tisdag, oktober 06, 2009

68-rörelsens företrädare borde ställas till svars

Expressen publicerade härförleden en läsvärd krönika signerad Ulf Nilsson. Nilsson uppmärksammade 68-rörelsens stöd till kommunisternas folkmord. Nilssons krönika i all ära, men 68-rörelsens företrädare borde även ställas till svars i en rättslig mening, inte bara kritiseras i landets skvallerpress. 68-rörelsens anhängare borde prövas av en juridisk instans med anledning av deras ovilja att ta avstånd från olika folkrättsbrott. I händelse av en lindrig beivran i form av exempelvis åtalsunderlåtelse borde man åtminstone säkerställa ett offentliggörande av personernas namn.

Medborgarna borde varnas med anledning av anhängarnas inhumana människosyn. Jag kan föreställa mig ett reportage liknande kvällstidningarnas uthängning av mc-gängmedlemmar och nazister en gång i tiden. Jag vill härmed uppmana kvällstidningarna till att informera landets alla medborgare på 68-rörelsens skuld genom att publicera namn och bild på 68-rörelsens främsta företrädare. En pedagogisk beskrivning av respektive företrädares gärning torde vara önskvärd i anslutning till tilltänkta reportage. Jag ska med spänning följa massmedias agerande i ovanstående ärende.

Expressen:
Ulf Nilson: Jag har stått uppflugen på en stege och sågat på Stalins stövel av gjutgärn

Tidigare inlägg i samma tema:
The Soviet Story, en dokumentärfilm om kommunismens folkrättsbrott
Kommunismens folkmord
Kommunismens blodiga historia
Wir sind das Volk!

Inga kommentarer: