lördag, oktober 24, 2009

Forskaren Wilhelm Agrell om Jan Guillous löjliga bortförklaring

Äntligen kom en vettig människa till tals i Expressen. Vi tvangs tidigare ta del av såväl Leif GW Perssons som Ulf Bjerelds naiva inställning Guillous koppling till Sovjetunionens säkerhetstjänst KGB. I en artikel i Expressen tog professorn i underättelseanalys, Wilhelm Agrell, till orda, se nedan.

Wilhelm Agrell:

"Från 1960-talet och framåt började KGB även använda relationerna för att påverka samhällsdebatten. Många kontakter skedde i en gråzon mellan det legala och illegala.
– De sovjetiska agenterna kunde ha täckbefattningar som journalister, diplomater eller vara anställda vid statliga företag."

Precis. En täckbefattning som journalist i syfte att påverka samhällsdebatten. Inte i syfte att läcka "försvarshemligheter" som Leif GW Persson försökte sig på som förklaring till att Guillou aldrig skulle samarbeta KGB. Jag gav samma förklaring som Agrell angående KGBs försök att värva Jan Guillou. KGB avsåg givetvis använda Guillou i syfte att desinformera allmänheten i Sverige, i fredstid såväl som i krigstid. Dessutom måste man fråga sig om Guillous spaning i IB-affären verkligen utfördes av honom själv? Sovjetunionen hade ett intresse i att avslöja IB och därigenom gynna kommunisternas sak i Sverige. Guillou delade säng med KGB. Capish?

Apropå Guillous försök att urskulda sig med att han försökte infiltrera KGB. Skjutjärnsjournalisten Guillou sade sig alltså försöka infiltrera KGB, vilket skämt. Vad trodde han att en rutinerad KGB-chef skulle läcka till en svensk journalist. Guillou skulle med största säkerhet aldrig någonsin få ett endaste uns av värdefull information från KGB utan att ge någonting i utbyte till ryssarna. Wilhelm Agrell kommenterade Guillous utspel via nedanstående uttalande i Expressens artikel.

Wilhelm Agrell:

"Man kan mycket väl tänka sig att journalister wallraffar eftersom det kan finnas ett nyhetsvärde. Samtidigt blinkar alla varningslampor och det krävs att redaktionen är insatt i vad man håller på med, så attman inte kan bli komprometterad."

Precis. Någon måste vara beredd att backa upp Guillous historia utifall att hans infiltration uppdagas. Guillou hade med största säkerhet inte någon sådan garant. Varför? Han undvek också att berätta sanningen om sin relation till KGB i sin memoarbok. Varför? Han mottog även betalning av KGB. Varför?

Expressen:
Agrell: KGB kan ha velat testa Guillou

Inga kommentarer: