torsdag, oktober 22, 2009

Genusbakslag på Högskoleprovet

Aj, aj, aj. Feministernas försök att hjärntvätta svenska folket drabbades härförleden av ett genusbakslag i samband med att Göteborgs-Posten presenterade en undersökning som visade på en avgörande skillnad mellan könen avseende Högskoleprovets resultat. Som om ovanstående inte vore nog, Göteborgs-Postens granskning visade också på att aktuell skillnad förelåg i framförallt matematik och engelska. Matematik! Feministerna som höll på att lura hela svenska folket att männens logiska tankeförmåga inte överträffade kvinnornas. En och annan feminist blev nog alldeles till sig med anledning av Göteborgs-Postens granskning. Genusvinkla, skrek feministerna i falsett!

Göteborgs-Posten:

"Engelska och matematik är de delprov där killarna lyckas bättre än tjejer, en skillnad som inte finns om man jämför killars och tjejers betyg från gymnasiet.

Högskoleverket har sedan lång tid försökt att få bort könsskillnaderna på högskoleprovet."


Åh, vad skönt att höra. Strunta i att funktionshindrade och invandrare missgynnas av nuvarande prov. Genuscertifiera Högskoleprovet! Citatets sista mening torde dock utgöra feministernas främsta stötesten. Vad ska man nu skylla på? Om man ska tro Högskoleverket så borde man kanske fråga sig om inte en biologisk skillnad förklarade ovanstående ojämlikhet. Nej, nej, inte alls. I egenskap av feminist ska man givetvis skylla på ett fenomen som inte torde gå att bevisa, som förmodligen inte ens finns. Varför leva i verkligheten? Varför ska man vara förnuftig? En gång genusidiot, alltid genusidiot.

I Göteborgs-Postens undersökning framkom även en annan obehaglig detalj. Motsvarande skillnad mellan pojkars och flickors skolbetyg i matematik och engelska gick inte att påvisa. En logisk slutsats torde vara att pojkarna i någon mån måhända missgynnas av nuvarande skolundervisning i matematik och engelska. Ni vet väl vad diskriminering torde föranleda? Låg utbildningsnivå, arbetslöshet och dålig ekonomi? Nej, inte alls, men däremot åratal av genusgnäll i syfte att ursäkta all utebliven prestation med anledning av att man en gång i tiden tvingades utstå en kränkning. Jag kan inte studera, arbeta eller göra någonting av mitt liv på grund av en kränkning i min ungdom. Ett liv i kränkthetens tecken med andra ord.

Apropå ovan nämnda obehagliga detalj. Högskoleprovets utredare Nils Olsson försökte givetvis ursäkta kvinnornas dåliga resultat med en genusvinklad förklaring. Jag ska inte klandra honom, att tala klarspråk i genusfrågan torde hota hans anställning. Se bara på kammaråklagare Rolf Hillegren som inte vågade ta till orda i genusfrågan innan han stod med ena foten i pensionärslivet. Köp inte av ojämställda, som nazisterna skulle ha sagt. Nåväl, vad sa Högskoleprovets Nisse om saken?

Nils Olsson:

"När det gäller matematik tror han att skillnaden kan bero på att killar som skriver provet oftare har gått ett studieförberedande gymnasieprogram, medan tjejerna har gått praktiska, till exempel omvårdnadsprogrammet."

Jag kan inte låta bli och fråga mig om tjejerna på gymnasieskolans omvårdnadsprogram verkligen deltog i Högskoleprovet i någon egentlig utsträckning? Min erfarenhet torde vara att tjejerna på omvårdnadsprogrammet föga avsåg studera på universitet. Jag kan ha fel, men Olssons förklaring föreföll snarare vara en genusvinklad ursäkt än en seriös förklaring till ovanstående ojämlikhet. Dessutom flyttade Olsson bara frågan till att istället handla om pojkars respektive flickors val av gymnasieutbildning. Tack vare Socialdemokraternas chefsbiolog Claes Borgström vet vi alla att människans biologi ingalunda torde förklara val av gymnasieutbildning. Vi äro alla lika in absurdum och inte kan väl människans biologi och hjärnans biologiska konstruktion avgöra val av utbildning? Nej, man ska inte svära i genuskyrkan. Tänk att våga påstå någonting som att människan skulle vara en biologisk varelse och därtill att människans biologi skulle spela in i våra livsval? Förlåt mig Borgström, jag ska inte ifrågasätta Sveriges genusdoktrin igen. Fel av mig. Om människan så vore en fiskmås så skulle samhället te sig som Sverige av idag. Social konstruktion, inte biologi!

Avslutningsvis. Nu ska Högskoleverket utreda skillnaderna mellan könen. Ja, vad annars? Ska man även utreda skillnaderna mellan ung och gammal, mellan provdeltagare utifrån kroppslängd? Nej, givetvis inte. I jämställdhetshysterins Sverige räknas bara kön, trots att kön inte ens finns, inte egentligen, bara nästan. Fråga allvetandes Claes Borgström. Slutligen, gissa vem som torde få betala Högskoleverkets genusutredning? Du som skattebetalare givetvis, vem f-n trodde du? Grattis!

Göteborgs-Posten:

"Nu utreder Högskoleverket om prov-vanan kan förklara könsskillnaderna."

Min inställning till Högskoleprovet? Avskaffa Högskoleprovet och skapa en alternativ antagningsprocess i form av utbildningsspecifika antagningsprov, vilka i likhet med dagens Högskoleprov ska låta endera ämnesbegåvad elev bli antagen trots otillräckliga gymnasiebetyg. Utforma proven utifrån utbildningarnas krav på kompetens, inte utifrån kön. Låt Sveriges befolkning välja utbildningsinriktning utan jämställdhetsfanatikernas överförmynderi. Jag trodde att Göran Hägglund gjorde klart att vi vanliga medborgare inte vill ha med Sveriges politikerelit att göra. Lägg er inte i våra liv. Tack!

Göteborgs-Posten:
Killar klarar sig bättre på högskoleprovet

Tidigare inlägg i samma tema:
Kammaråklagare Rolf Hillegrens debattartikel i Svenska Dagbladet
Borgström, allvetande eller ovetande?

Inga kommentarer: