torsdag, oktober 22, 2009

Konfiskera Svenska kyrkans kapital!

Med anledning av Svenska kyrkans avgudatro och organisationens oförmåga att förkunna Bibelns riktiga budskap borde Svenska kyrkans kapital konfiskeras. Kapitalet borde sedan till sista krona fördelas på landets alla kristna trossamfund, Svenska kyrkan givetvis ej medräknad. Svenska kyrkan borde omgående föregå en utmätning genom att avsäga sig organisationens kapital till Sveriges övriga kristna trossamfund. Eftersom Svenska kyrkan i åratal erhöll kyrkoskatt i syfte att predika Bibelns budskap borde även en rättslig prövning göras med Svenska kyrkans bedrägliga verksamhet som utgångspunkt.

Tidigare inlägg i samma tema:
Fel av kyrkomötet att acceptera könsneutrala äktenskap

Inga kommentarer: