torsdag, oktober 22, 2009

Lennart Sacrédeus försökte förgäves rädda äktenskapet

Säga vad man vill om Kristdemokraternas mesiga agerande i svensk politik, men än och annan hedersman torde än idag stå att finna i partiet. Vi tvingas nästan dagligen ta del av partiordförande Göran Hägglunds svekfulla inställning till liberalismen, men i Lennart Sacrédeus torde partiet i alla fall inneha en man värd att titulera kristdemokrat. Sacrédeus valde att motsätta sig kyrkomötets förslag om en könsneutral äktenskap via nedanstående formulering i "Gudstjänstutskottets betänkande 1009:2".

Gudstjänstutskottets betänkande 2009:2:

"I motion 2009:27 av Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson föreslås Kyrkomötet besluta att regeringen ska meddelas att Svenska kyrkan önskar avsäga sig vigselrätten.

I motion 2009:28, av Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson, föreslås Kyrkomötet besluta att:

1. Svenska kyrkan står fast vid synen på äktenskapet som förbehållet relationen mellan en man och en kvinna.

2. inte före 2012 fatta något beslut som skulle gå emot åtagandena i fråga om äktenskap och homosexualitet som finns inom Lutherska världsförbundet och Borgågemenskapen."

Tack Sacrédeus, tack!

Krykomötet 2009:
Kyrkomötet 2009 - Vigsel och äktenskap

Inga kommentarer: