tisdag, oktober 27, 2009

Leif GW Persson om KGB-Guillou

Jag måste erkänna att jag inte torde besitta någon expertkunskap gällande maoism, men nog föreföll Leif GW Perssons försvarstal av Jan Guillou en aning märkligt i samband med att GW Persson påtalade Guillous demokratiska läggning?

Leif GW Persson:

"Jan har alltid varit demokrat, motståndare till varje form av diktatur eller vanligt mänskligt förtryck och..."

Jan Guillou tillhörde en skara medborgare i Sverige som sympatiserade med maoismen i Kina. Samma maoism som medförde att miljontals kinesiska medborgare svalt ihjäl på 60-talet i vad som måste räknas in som ett av kommunismens alla otaliga folkmord. Utgjorde maoismen verkligen en demokratisk lära? Mig veterligen torde maoismen vara en arvtagare till kommunismen? Jag skulle nog snarare vara benägen att tro på Svenska Dagbladets Per Gudmundson som i en artikel menade att Guillou förmodligen samarbetade med KGB med anledning av att KGB utgjorde fiendens fiende, dvs fiende till USA. Landet som vägrade ge Guillou inresetillstånd med anledning av Säpos information om honom.

Apropå Guillou. Statsminister Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin och fd statsminister Ingvar Carlsson uppmanade Guillou att redovisa vilken information han gav till KGB. Om Guillou sparade sin personliga femårsplan som han en gång i tiden utarbetade tillsammans med KGB? Nej, givetvis inte. I ärlighetens namn, nog skulle man spara en kopia av en oförarglig artikel om svensk inrikespolitik om man sålde en sådan till KGB? Inte skulle man undlåta att ta en kopia på en artikel som skulle fungera som frisedel i händelse av ett spionåtal? Nej, Guillou torde vara en KGB-informatör, måhända allena dum som ett spån.

Expressen:
Leif GW Persson skriver själv om vännen Jan Guillou

Svenska Dagbladet:
Jan Guillou motsäger sig själv i KGB-härvan

Tidigare inlägg i samma tema:
Leif GW Perssons aningslösa inställning till Jan Guillous spioneri
Mona Sahlin om KGB-Guillou
The Soviet Story, en dokumentärfilm om kommunismens folkrättsbrott

Inga kommentarer: