tisdag, oktober 27, 2009

Panem et genus

Sveriges medborgare torde vara nerknarkade på jämställdhetspropaganda. Man kan näppeligen öppna en svensk dagstidning, lyssna på en radiosändning eller titta på ett TV-program utan att översköljas av feministpropaganda. Patriarkatet framställs som ett existerande fenomen trots att vetenskapliga belägg gällande könsmaktsordningens existens inte torde stå att finna någonstans. I massmedia tillåts ledande svenska politiker, namnkunniga vänsterjournalister och en och annan feministisk opinionsbildare göra sig breda genom att torgföra ohämmad manshets.

Men så ibland tycks fasaden rämna. Ibland tycks etablissemangets censurering av icke-feministisk information fallera. Emellanåt syns en och annan artikel påvisa en annan verklighet än feministernas enögda genusvinklade beskrivning av tillvaron. I dagens Expressen såg vi prov på en sådan artikel. Ingenting att skriva hem om egentligen, men ändock en liten, liten fingervisning om att feministernas hjärntvättning av Sveriges befolkning inte torde vara hundraprocentig.

Abraham Lincoln:

"Man kan lura hela folket en liten tid, en liten del av folket hela tiden men man kan inte lura hela folket hela tiden"

Vad visade då på feministernas oförmåga att genusvinkla all nyhetsrapportering? Jo, en kortfattad artikel gällande en vetenskaplig studie visade på feministernas oförmåga att genusvinkla precis all information till medborgarna. Genusfanatikerna misslyckades nämligen med att stoppa en artikel gällande åldersskillnad mellan könen och lyckliga äktenskap. Lyckligt äktenskap? Ja, tänka sig. Expressen vågade till och med framställa äktenskapet som någonting bra, som om medborgarna eftersträvade att uppnå lyckliga och långvariga äktenskap. Man vågade till och med utgå från äktenskap man och kvinna emellan, dvs ingen hänsyn tagen alls till könsneutrala äktenskap. Sluta, stopp och belägg, skrek säkerligen en och annan feminist i samband med att vederbörande läste igenom Expressens äktenskapsartikel. Expressen artikel hävdade nämligen att långvariga och lyckliga äktenskap ofta bestod av äktenskap med en femårig åldersskillnad mellan könen. Som om ovanstående inte vore illa nog utifrån en feministisk synvinkel, mannen förutsattes även vara äldre än kvinnan i ett äktenskap. Dessutom, håll i er nu, man ska ej tidigare vara skild om man ska leva i ett långvarig och lycklig kärleksrelation.

Expressen:

"...som visade att par där ingen tidigare har gått igenom en skilsmässa, där kvinnan har högre utbildning samt är minst fem år yngre än mannen är de förhållanden som har störst chans att överleva."

Aj, aj, aj, spik i genusfoten. Jag vill minnas att endera kvällstidning en gång i tiden rapporterade om en nära på identisk forskningsavhandling som visade på samma resultat. Ni minns väl även Dagens Nyheters debattartikel som lyfte fram könsrollernas viktiga betydelse i en lycklig och kärleksfull relation? I aktuell debattartikel påtalades nämligen vikten av att komplettera varandra i en relation, att tillsammans skapa en fungerande enhet. Könsrollerna gav upphov till olika kompetens i en relation, en skillnad som alltså föranledde ett starkare lag i sin helhet. Vi som vill leva i en långvarig och lycklig kärleksrelation måste med största säkerhet avstå jämställdhet. Jag kan inte hålla tillbaka tårarna, men ofrånkomligen måste vi välja mellan kärlek och jämställdhet. Om man inte hade Claes Borgströms kolka ord om biologi i bakhuvudet så torde man nästan vara benägen att tro att vi av naturen vore ämnade att leva ojämställa liv. Tacka vet jag genusknark i form av genuspropaganda!

Expressen:
Lyckligt äktenskap? Skaffa äldre man

Inga kommentarer: