söndag, november 01, 2009

Johanna Toftby och Socialdemokraternas könsbiolog Claes Borgström

Aftonbladet publicerade nyligen en intervju med Johanna Toftby från "Ensam mamma söker". Toftbys inställning till jämställdhet fick nog en och annan feminist att sätta kaffet i vrångstrupen.

Johanna Toftby:

"Vi kvinnor kanske är bättre på att sköta marktjänsten och det ligger nog i vår natur. Det är bara att titta tillbaka på hur det var förr i världen då vi skötte allt i hemmet medan männen jobbade. På något sätt finns det i våra gener."

Toftby tyckte även att vi borde prata mindre om jämställdhet i Sverige. Hon motiverade sin inställning med att hänvisa till människans biologi.

Johanna Toftby:

"– För att vi är födda till man och kvinna, vi har våra gener och anlag. Det är ju ingen tillfällighet att jag föder barn och ammar. Sen om man vill genomgå ett könsbyte så får man göra det om man vill, det är upp till var och en."

Toftby borde nog ta del av genusvetenskapens fantastiska forskningsresultat. Hon tycks inte vara medveten om svenska genusforskares oerhörda framsteg i att förklara människans tillvaro. Toftby borde lära av Socialdemokraternas könsbiolog Claes Borgström. Borgström förkunnade tidigare att människans könstillhörighet torde vara nära på oberoende av hennes biologi. Människans sociala situation i livet förklarade nämligen människans könstillhörighet, inte biologi. En gång i tiden trodde man att människan utgjorde en levande organism med cellen som människokroppens minsta levande enhet. Vidare ansåg man att människans arvsanlag hade en avgörande roll i människans utveckling. Tack och lov nedsteg Claes Borgström till jorden från sin feministiska himmel och gav oss ovetandes medborgare en förklaring till könens beskaffenhet. Tack, Borgström!

Aftonbladet:
JA säger Ensam mamma-Johanna

Tidigare inlägg i samma tema:
Claes Borgström, en feministisk fullblodsidiot?
Borgström, allvetande eller ovetande?

Inga kommentarer: