måndag, november 02, 2009

Unni Drougges feministiska moderskap

Jag läste i Aftonbladet om Unni Drougges inställning till Anna Ankas utspel om jämställdhet. Drougge framförde sedvanlig feministisk svada ej värd att kommentera, men kommenterade också sin roll som karriärkvinna och fembarnsmamma.

Unni Drougge:

"– Jag hade den stora förmånen att kunna organisera mitt liv så att jag kunde arbeta hemma, det kunde min man också."

Sakta i backarna. Jag vill minnas att Drougge försummade sina barn i en sådan utsträckning att hennes barn tvingades växa upp hos deras pappa? Drougges bortförklaring osade lögn lång väg. Jag sökte på Google och hittade hennes fd mans berättelse om Drougges moderskap.

Niclas Salomonsson:

"Det dröjde dock inte mer än ett par månader förrän det visade sig att hon ”kände sig helt ut- sliten av allt arbete med barnen” och ”behövde fokusera på karriären” och att det därför var ”dags att pappan tog sitt ansvar”.

Sagt och gjort, fyra av fem ungar skickades på porten och pappan fick göra om sin lägenhet. Hon bytte sedan sin sexrummare till en tvårummare för att markera att det också i framtiden skulle bli omöjligt för henne att ta hand om barnen."

Salomonssons ord stämde inte överrens med Drougges beskrivning av sin förmåga att kombinera familjeliv och karriär.

Vidare visade Drougge att nationalekonomi inte torde vara hennes starka sida. Drougge hävdade att en lösning på dagens stressiga familjeliv bestod i att arbeta mindre än idag.

Unni Drougge:

"– Det är en stor fråga men jag tycker absolut inte att lösningen är en hemmafru, det är passé. Vi kanske skulle tänka lite större och sänka arbetstiden för alla, särskilt småbarnsföräldrar."

Vill Drougge sänka arbetstiden med bibehållen lön? En sådan arbetstidsförkortning torde vara liktydig med en inkomstökning på tiotals procent, vilket torde föranleda inflation med mera. Vill Drougge sänka arbetstiden utan bibehållen lön? En sådan arbetstidsförkortning torde föranleda en försämrad materiell levnadsstandard.

Min lösning på problemet? Sveriges jämställdhet torde åtminstone delvis vara en papperskonstruktion i form av en överdimensionerad offentlig sektor, vars syfte torde vara att påskina en jämställd arbetsmarknad. Kvinnorna borde slippa statsförvaltningens löneslaveri och tillåtas återgå till hem och familj. Med andra ord, avveckla jämställdhetsspektaklet!

Aftonbladet:
NEJ säger författaren Unni Drougge

Svenska Dagbladet:
"Unni försörjer sig på förtal"

Tidigare inlägg i samma tema:
Unni Drougges narkotikafeminism

Inga kommentarer: