onsdag, november 18, 2009

Sjukvårdens diskriminering av män med depression

En genomsnittlig manlig patient med depressionssjukdom sjukskrivs inte lika ofta som en genomsnittlig kvinnlig patient med depression. Omvänd könsmaktsordning, med andra ord. Vad hände med kvinnornas underordning på samhällets alla nivåer? Vart tog feministernas könsmaktsordning vägen? Ännu en orättvisa som tycks drabba i huvudsak män läggs till handlingarna i och med Expressens artikel. Självmord, värnplikt, kriminalitet med mera, med mera, finns sedan tidigare i arkivet.

Expressen:

"Män blir mer sällan sjukskrivna för depression och smärta än kvinnor, antyder en granskning vid en vårdcentral. Bara en av tio män som fick diagnosen depression blev sjukskrivna, jämfört med mer än hälften av kvinnorna."

Vän av ordning måste fråga sig av vilken anledning man undersökte en orättvisa som missgynnade männen och inte kvinnorna. Svaret torde vara att man i sedvanlig feministisk anda antagligen på förhand avsåg bevisa kvinnodiskriminering genom att utgå från väl avvägda faktorer, men på grund av olycksfall i arbetet genomförde man en seriös undersökning som visade på männens utsatta situation. Jag kanske misstog mig, men om man utan förbehåll genomförde en objektiv undersökning som visade på ovanstående samband så torde åtminstone jag vara mäkta imponerad. Såg vi rentav prov på ett trendbrott i jämställdhetsforskningen? Förvänta er ingenting, aktuell undersökning utgjorde förmodligen bara ett olycksfall i arbetet, som sagt.

Expressen:
Män med depression sjukskrivs sällan

Inga kommentarer: