fredag, november 20, 2009

Uppsala Nya Tidnings genusenkät

Feministerna förenklade onekligen min rubriksättning genom deras strategi att kombinera genus med olika andra ord i syfte att få fantasibegrepp att framstå som vetenskapliga fenomen. Genusperspektiv, genustrumpet, genuskvacksalveri, genusgräddfil samt min personliga favorit i form av panem et genus, dvs bröd och genus. Sammansatta ord med genus i torde i ett flertal fall sakna mening, men ändå vara såpass vedertagna i dagens språkbruk att man utan vidare torde undgå att behöva förklara sitt egentliga budskap genom att svänga sig med ett ord som genus. Genusspråkbrukets genusmening i form av ett genusbudskap, så att säga. Genom att använda genus som prefix torde ordets budskap upphöjas till en absolut sanning, vars verifierbarhet inte ens måste bevisas.

Apropå genus. Uppsala Nya Tidning försökte härom dagen slå Jens Orbacks inofficiella världsrekord i politisk korrekthet genom att låta publicera ett test, ett genustest, i vilket man påstod att man undersökte testdeltagarnas attityd till jämställdhet. Vilket genustrams, tänkte säkert en och annan av er läsare, men i alla fall, genustest var ordet.

Uppsala Nya Tidning:

"Handen på hjärtat. Hur jämställd är du, egentligen? Gör UNT:s webbtest."

Handen på hjärtat, maken till genusvinklad undersökning torde inte stå att finna någon annanstans. Uppsala Nya Tidnings genustest syftade allena till att mästra läsarna. Ni ska tycka si och så om jämställdhet annars ska UNT slå er på fingrarna. Aja baja, inte tycka fel om jämställdhet. Jag tyckte tydligen fel i Uppsala Nya Tidnings test. Mitt resultat blev ingenting att skriva till Claes Borgström om, se nedan.

Hur mycket mansgris är du?

"Du är mansgris av den värsta sorten! Antingen har du ljugit dig igenom hela testet eller så har du allvarliga problem med hur du ser på mäns och kvinnors olika roller."

Mansgris av värsta sorten? Jag torde alltså inte bara vara ojämställd, utan min inställning utgjorde om man ska tro UNT även ett problem? Därtill försökte UNT förolämpa mig genom att titulera mig mansgris, utan framgång givetvis. Nu ska jag säga genustölparna på UNT ett sanningens ord. Ni ska inte bry er om medborgarnas inställning till jämställdhet. Ni ska inte lägga er i medborgarnas familjeliv. Ni ska inte hindra män från att "hålla låda" eller försöka hindra ett barns pappa från att bestämma sitt barns klädsel på dagis. Ni ska inte tvinga oss att tycka om tacklingsfri damhockey, inte tvinga oss att laga middag på samma vis som barnens mamma med mera, med mera.

Uppsala Nya Tidning visade prov på feministfjäsk av värsta sorten! Tidningens genustest utgjorde illa dold feministpropaganda, vars enda avsikt torde vara att påtvinga medborgarna etablissemangets uppfattning om jämställdhet. Tala om att inte respektera läsarnas integritet, att inte visa läsarnas privata helgedom respekt.

Uppsala Nya Tidning:
Hur mycket mansgris är du?

Inga kommentarer: