fredag, maj 21, 2010

På rättsfronten intet nytt, ett debattinlägg om rättsamhällets diskriminering av män

Pär Ström omnämnde rättssamhällets diskriminering av män i ett blogginlägg härförleden. Om Ströms artikel finns egentligen bara en sak att säga, nämligen på rättsfronten intet nytt. Jag påtalade rättssamhällets diskriminering av svenska män i ett blogginlägg redan år 2004. År 2004 låg en majoritet av samhällets medborgare i dvala, intet ont anande om feminismens stundande offensiv. Jag rapporterade dock redan 2004 om rättspsykiatrins diskriminering av svenska män. Ström hänvisade i sin artikel till en forskningsavhandling, vilken egentligen bara än en gång upprepade en sedan tidigare känd vetenskaplig sanning, nämligen att män diskrimineras av myndigheterna i 2000-talets Sverige.

Rättssamhällets negativa särbehandling av män torde i såväl lagstiftning som i domstolarnas praktiska tillämpning utgöra ett bevis på förtryck av medborgare utifrån könstillhörighet. Varför tillåts makthavarna diskriminera svenska män utan att en enda rad skrivs om förtrycket i Sveriges etablerade media? Varför tillåts makthavarna diskriminera svenska män medan Sveriges medborgare tycks tiga still? Förklaringen torde vara lika enkel som skrämmande, feministerna torde i själva verket utgöra förtryckarna och männen måste i ärlighetens namn anses utgöra samhällsordningens verkliga offer. Därav männens höga självmordstal, stora överrepresentation bland landets missbrukare, männens totala dominans som såväl offer som gärningsmän avseende kriminalitet, pojkarnas dåliga studieresultat med mera, med mera. Kvinnornas avgörande roll som "vågmästarväljare" i svensk politik tycks förhindra en demokratisk motreaktion på myndigheternas förtryck av Sveriges alla män. Sveriges båda politiska block torde vara så beroende av kvinnornas väljarstöd i samband med allmänna val att landets politikerelit inte tycks förmå att försvara männens mänskliga rättigheter.

Feministerna tillåts också sakta men säkert att skjuta fram positionerna i syfte att i en än större utsträckning urholka människovärdet. Feministernas orättfärdiga maktställning manifesteras i synnerhet via rörelsens massmediala inflytande och feministernas totala kontroll gällande samhällsdebattens problemformulering. Sveriges samhällsdebatt genomsyras av feministernas fantasibegrepp i form av könsmaktsordning och patriarkat, vars syfte allena torde vara att legitimera könsdiskriminering av män. Jag vill som en konsekvens av ovanstående prekära situation än en gång uppmana Sveriges alla medborgare, såväl män som kvinnor, att motsätta sig feministernas försök att vända vitt till svart, att göra lögn till sanning och istället försvara våra demokratiska värden, landets yttrande- och åsiktsfrihet samt intill slutet försvara medborgarnas mänskliga rättigheter.

Tillbaka till Ström, Sveriges odemokratiska rättssamhälle och rättssamhällets diskriminering av män. En överläkare i rättspsykiatri vid namn Jeanne Ahlberg kommenterade rättspsykiatrins olikartade inställning till manliga och kvinnliga gärningsmän med nedanstående ord.

Jeanne Ahlberg:

"Jeanne Ahlberg, överläkare inom rättspsykiatrin, fastslår att en kvinna måste uppvisa ett betydligt mer uttalat sjukdomstillstånd än en man för att klassificeras som allvarligt psykiskt störd. Vidare menar Ahlberg att en kvinna med ett oskuldsfullt utseende friskförklaras efter en kortare vårdtid än en man med ett mer ondskefullt utseende. En människa dömd till rättspsykiatrisk vård släpps generellt efter en kortare avtjänad strafftid än en människa dömd till fängelse."

Läs om rättspsykiatrins diskriminering av manliga gärningsmän i ett tidigare blogginlägg, se länk nedan. Läs även gärna Pär Ströms blogginlägg om rättssamhällets diskriminering av män. Länk till Ströms inlägg återfinns också i nedanstående länksamling.

Pär Ström:
Kvinnor får lägre straff än män

Svenska Dagbladet:
Kvinnor till vänster män till höger

Tidigare inlägg i samma tema:
Rättspsykiatri, en jämställdhetsfråga?

Inga kommentarer: