torsdag, juli 08, 2010

Försäkringskassan diskriminerade man på grund av könstillhörighet?

Mattias Andersson i Solna anmälde Försäkringskassan till Diskrimineringsombudsmannen med anledning av misstänkt könsdiskriminering. Enligt Göteborgs-Postens artikel blev Andersson inte sjukskriven mer än sex veckor trots att han led av samma problem som hans hustru, vars sjukskrivning varade åtta månader. Parets läkarintyg sägs vara nära på identiska, men ändå gjorde Försäkringskassans en olikartad bedömning av personernas behov av sjukskrivning.

Göteborgs-Postsen:

"Mattias Andersson frågar sig hur en kvinna kan vara sjukskriven i åtta månader och en man i sex veckor – för likartade symtom."

Andersson ställde en i allra högsta grad berättigad fråga. I egenskap av luttrad antifeminist blev jag dock inte förvånad med anledning av Försäkringskassans misstänkta könsdiskriminering. Män diskrimineras dagligen i Sverige, i synnerhet i rättsväsendet. Kvinnor döms oftare än män till rättspsykiatrisk vård. En konsekvens därav torde vara att män döms till en längre strafftid trots identisk gärningsbeskrivning och dylika sjukdomssymptom. Samhällets diskriminering av män syns också i landets brottsstatistik genom männens kraftiga överrepresentation bland såväl gärningsmän som brottsoffer. Män diskrimineras återkommande i vårdnadstvister med minskad eller till och med förlorad tillgång till sina barn som konsekvens. Män diskriminerades tidigare i lag genom lagen om allmän värnplikt och diskrimineras än idag i och med lagen om grov kvinnofridskränkning. Pensionssystemets utformning och männens förhållandevis korta medellivslängd torde diskriminera manliga löntagare i jämförelse med deras kvinnliga kollegor.

Jag valde att räkna upp några få exempel i mängden av många, många fall av mansdiskriminering i Sverige av idag. Låt oss återgå till fallet med Andersson i Solna och hans DO-anmälan. Läs Göteborgs-Postens artikel och ta del av hans historia. Nog tycks Försäkringskassans beslut lukta statsfeministisk mansdiskriminering lång väg?

Göteborgs-Posten:
Sörjande pappa blir fall för DO

1 kommentar:

studentmorsan sa...

Men du, vare sig du vill eller inte doftar detta inlägg snarare av feminism än "antifeminism". Hela inlägget handlar ju om att män diskrimineras enbart för att dom är män och att du tycker att det är fel att män diskrimineras åp grund av könstillhörighet.

Nationalencyklopedins definition av feminism: "feminism, rörelse och åskådning bestående av flera olika inriktningar med den gemensamma målsättningen att förändra maktstrukturer knutna till kön. Vad som förenar all feminism är att man vill upphäva eller förändra diskriminering på grund av kön och/eller könstillhörighet. "

Om du exempelvis inte tycker att män ska dömas hårdare och till andra straff än kvinnor utan att brottsmisstänkta ska behandlas jämlikt oavsett kön är det snarast en feministisk åsikt som lyckligtvis delas av de allra flesta.