söndag, juli 18, 2010

Lena Mellin, Jan Helin och Aftonhoran-affären (Littorin-affären)

Jag läste en bra sammanfattning av Littorin-affären på Pelle Billings blogg. Billing avkrävde Aftonbladet bevis gällande Littorins skuld och underkände Aftonbladets patetiska försök att påvisa Littorins sexköp genom att bedyra kvinnans trovärdighet. Littorin ska givetvis inte behöva bevisa sin oskuld, utan ärendets bevisbörda borde utan tvekan påföras Aftonbladet. Littorins val att inledningsvis inte låta dementera Aftonbladets anklagelse torde i bevishänseende sakna värde. Att Aftonbladet därtill ljög angående Littorins dementi borde om möjligt ytterligare rasera tidningens trovärdighet.

Jag anade ursprungligen att Aftonbladet hade bevis gällande Littorins skuld men att man inväntade Littorins motreaktion innan man avsåg offentliggöra oemotsägliga bevis. Nu i efterhand kan vi konstatera att Aftonbladet inte tycks besitta tillstymmelse till bevis gällande Littorins skuld. Man undvek således inte bara att publicera bevis med anledning av att man inväntade ett bra tillfälle att punktera Littorins dementi, utan man saknade med största säkerhet minsta bevis avseende Littorins skuld. Aftonbladets tillförordnade chefredaktör Lena Mellin valde således, med chefredaktör Jan Helins goda minne, att anklaga Littorin för sexköp utan minsta bevis!

Aftonbladets huvudlösa publicering gällande Littorins påstådda sexköp måste få ett efterspel. Enligt min mening borde Jan Helin och Lena Mellin entledigas från sina tjänster på Aftonbladet med anledning av tidningens skvallerjournalistik i fallet Littorin. Dessutom borde affären döpas om från Littorin-affären till Aftonhoran-affären, ty om någon bedrev hor så torde personen i fråga snarare heta Lena Mellin än Sven Otto Littorin. I skrivande stund måste man betrakta Aftonbladets publicering i fallet Littorin som ett fegt karaktärsmord och måhända även en lömsk socialdemokratisk smutskastningskampanj.

Pelle Billing:
Hur får man behandla en man?

Tidigare inlägg i samma tema:
Jag sålde sex till Aftonbladets Lena Mellin
Aftonbladets skvallerjournalistik i fallet Littorin
Lena Mellin om Littorin-affären
Upp till bevis Aftonbladet!

Inga kommentarer: