onsdag, september 22, 2010

Nej till feminism i svensk domstol

Sven-Erik Alhem ifrågasatte i en debattartikel i Svenska Dagbladet Sveriges nämndemannasystem. Alhem vill låta avskaffa nämndemannainstitutet med anledning av Sverigedemokraternas inflytande i svensk domstol och på grund av nämndemännens avsaknad av professionalism. Jag räds inte Sverigedemokraternas eventuella dolda agenda i domstol, men väl feministernas manshat. Lika lite som en medborgare av utländsk backgrund vill bli rannsakad av en sverigedemokrat, lika lite vill en svensk man bli dömd av en radikalfeminist i form av en socialdemokrat eller vänsterpartist. Alhems utspel utgjorde således ett välkommet initiativ, om än av en delvis annan anledning än Alhems. Vi vet sedan tidigare att män diskrimineras i svensk domstol, om än inte i vilken utsträckning. En sak torde dock vara säker, nämligen att en feminist förblindad av manshat inte ska tillåtas att begå rättsövergrepp på män i svensk domstol.

Sven-Erik Alhem:

"Det har sagts att nämndemännen genom det sätt de utses är en länk mellan de politiska instanserna och rättskipningen. Jag tycker inte att det bör finnas någon sådan länk mellan den politiska och den dömande makten. Om vi ska ha nämndemannainstitutet kvar, går det säkert utmärkt att finna en annan ordning att utse lämpliga lekmän till domare i tingsrätterna."

Låt oss bevara nämndemannainstitutet, men utse i fortsättningen nämndemän utan politisk inblandning.

Svenska Dagbladet:
SD:s åsiktsuppfattning kan ge anledning till oro
Rättsväsendet hotat efter SD-ökning bland nämndemän

Tidigare inlägg i samma tema:
Låt oss slippa feministdomarna

Inga kommentarer: