fredag, juni 04, 2010

Låt oss slippa feministdomarna

Expressens ledarredaktion reagerade negativt på Kristdemokraternas Maria Larssons nya förslag om en medborgerlig plikt att tjänstgöra i domsol.

Expressen:

"För det andra utgör nämndemannainstitutet ett allvarligt förtroendeproblem i fråga om likhet inför lagen. Vill vi verkligen ha sverigedemokratiska nämndemän i tingsrätten där invandrare står åtalade?"

Nej, lika lite som vi vill att sverigedemokratiska nämndemän ska döma medborgare av utländsk härkomst vill vi att att vänsterpartistiska- och feministiska nämndemän ska döma i vårdnadstvister och dylika ärenden. Därför ska vi inte ha nuvarande system med politiskt tillsatta nämndemän. Nuvarande system torde nämligen medföra sverigedemokratiska, vänsterpartistiska och feministiska nämndemän. Ett nämndemannasystem med jurytjänstgöring av amerikansk modell torde tvärtom leda till en åtskillnad mellan Sveriges dömande och lagstiftande makt, samt bidra till en folklig representation i svensk domstol.

Expressen:
Låt oss slippa hobbydomarna

Inga kommentarer: