onsdag, november 03, 2010

Våga vägra jämställdhet

Statsminister Fredrik Reinfeldt vill inte använd piska, men väl morot, i syfte att tvinga näringslivet att anamma feministernas jämställdhetsdoktrin. Att socialisterna vill påtvinga folket jämställdhet torde inte komma som en överraskning för landets någorlunda intelligenta medborgare. Feministernas vill låta förslava medborgarna i ett socialistiskt kollektiv i vilket varje enskild kvinnas individuella strävan måste omintetgöras.

Svenska Dagbladet:

"Jämställdheten är egentligen Folkpartiets domän. Men i boken Framåt tillsammans, som Fredrik Reinfeldt gav ut under val- rörelsen, pekas frågan ut som avgörande. Han konstaterar att ”kvinnor fortfarande tjänar, äger och bestämmer mindre än män”. Att ändra på det är ”en mycket viktig frihetsfråga i ett land som berömmer sig om att ha kommit så långt”."

Varför vill Fredrik Reinfeldt bistå feministerna i deras strävan att låta indoktrinera medborgarna i socialismens kollektivistiska slaveri? Sanningen torde vara lika enkel som skrämmande, ty Reinfeldt vill ingalunda gå feministernas ärenden, men väl kapitalägarnas. Sveriges alla medborgare torde sitta som i ett skruvstäd. Hotet från feminismen fick säkerligen en och annan medborgare att i ren desperation underkasta sig kapitalägarnas vinstintressen i samband med 2010 års riksdagsval. Jag vill inte klandra folket med anledning av dess försök att undkomma feminismens blodtörstiga käftar, men likväl torde en undflyende strategi allena ge upphov till en i allra högsta grad kortsiktig tidsfrist. Jämställdhetsproblemets lösning utgörs nämligen inte av temporära flyktförsök utan snarare av en långsiktig och storskalig uppgörelse med vår tids vanföreställning om att män och kvinnor måste vara varandras avbild. Sveriges medborgare måste slå sig fria från socialisternas- och kapitalägarnas tankeslaveri och inte bara acceptera, utan även eftersträva könsrollernas bidrag till en sund människas identitet.

Jag vill härmed uppmana mina besökare att sätta sig till motvärn och inte acceptera dagens feministiska strävan efter könsmässig likformighet. Tillsammans ska vi återupprätta ett samhälle i vilket medborgarna inte tvingas göra våld på sig själva med anledning av politikernas strävan att tillmötesgå de fåtaligas intressen. Ni måste fråga er själva: Vad har jag gjort för att motverka jämställdhet?

Svenska Dagbladet:
Jämställdhet ska belönas

Inga kommentarer: