söndag, april 10, 2011

Folkpartiets Bonnie Bernströms genusanalys av Riksbankens nya sedlar

Jag hann inte ens återhämta mig från Bonnie Bernströms första infantila debattartikel i nättidningen Newsmill innan människan slog till med en ny debattartikel på samma tema. Bernström hävdade med en dåres envishet att "män har upprörts av mitt förslag men kvinnor i huvudsak har applåderat". Newsmills läsare totalsågade Bernströms första debattinlägg. Samtliga 105 kommentarsinlägg innehöll kritik avseende Bernströms argumentation. 65 kommentarsinlägg återfinns efter Bernströms senaste debattinlägg och alla kommentarer utom en kritiserade Bernströms synsätt. Kvinnan måste vara alldeles från vettet, men vad än värre är så fann jag nedanstående motivering i Riksbankens information om tilltänkta sedelutgivning, se nedan.

Riksbanken:

"Vi tror att de nya motiven på ett positivt och representativt sätt speglar det svenska kulturarvet och olika delar av Sverige”, säger Johan Gernandt och Leif Pagrotsky, ordförande respektive vice ordförande i riksbanksfullmäktige. ”En jämn fördelning mellan kvinnor och män har varit en självklar utgångspunkt.”"

"En jämn fördelning mellan kvinnor och män har varit en självklar utgångspunkt". Varför måste en jämn könsfördelning vara en självklar utgångspunkt? Jo, för annars upprätthålls inte feministernas fåniga jämställdhetsstatistik i vilken varannan damernas måste råda på samhällets alla områden för att Sverige ska vara jämställt.

Vi såg prov på samma löjliga statistiska feltänk i samband med att Ibrahim Baylan avgick med förklaringen att varannan damernas måste råda i partiets ledning. Och eftersom Håkan Juholt blev vald till ny ordförande så blev Baylan så illa tvungen att kliva åt sidan för att ge plats åt en kvinna. Det finns dock ett stort problem med Baylans resonemang. Statistik baseras nämligen aldrig på ett fåtal personer utan endast på ett statistiskt urval. Socialdemokraternas löjliga kvoteringsstrategi avseende partiets ledning utgjorde alltså allena ren idioti även om en och annan förvirrad feminist må tro att partiledningens nya könsfördelning utgjorde ett exempel på en jämställd partiledning. Socialdemokraternas högsta ledning skulle mycket väl kunna bestå enbart av män, eller varför inte enbart av kvinnor, och för den skull ändå vara väl så jämställd som dagens partiledning. Partiets jämna könsfördelning bevisade således inte ett jota eftersom partiets högsta ledning på intet sätt motsvarade ett statistiskt urval.

Prova själv genom att singla slant tio gånger. Inte f-n erhålls krona respektive klave exakt hälften av gångerna vardera på tio slantsinglingar? Om myntet däremot singlas ettusen gånger så borde hälften av alla slantsinglingar utmynna i krona och andra hälften i klave. En genomsnittlig gymnasieelev torde begripa ovanstående resonemang då kunskapen åtminstone förr ingick i Matematik för gymnasiet, kurs B. Sveriges feminister tycks dock vara fullständigt oinvigda på området matematik och således även fullkomligt vilsna i debatten. Sist men inte minst, varför mäts egentligen jämställdhet utifrån en statistisk jämn könsfördelning?

Newsmill:
Genusanalys av de nya sedlarna behövs!

Riksbanken:
Sveriges nya sedlar och mynt

Tidigare inlägg i samma tema:
Folkpartiets Bonnie Bernström om Riksbankens sedelutgivning

Inga kommentarer: