onsdag, april 20, 2011

Irmeli Krans, i Statsfeminismens hemliga tjänst?

Julian Assange blev som bekant polisanmäld för sexualbrott i samband med hans sverigebesök år 2010. Assange idkade samlag med två svenska kvinnor. Låt oss benämna kvinnorna i fråga Ardin och "random girl". Sistnämnda epitet utgjorde enligt polisens förundersökningsprotokoll Ardins beskrivning av Assanges andra älskarinna. Ardin hävdade enligt ett vittne att "jag var ju skitstolt, får världens häftigaste man i säng och som bor i min lägenhet". En man som hon på Twitter hävdade ingick i gruppen "världens coolaste och smartaste folk". I samband med att Adrin blev varse Assanges sexuella umgänge med "random girl" så förändrades Ardins tidigare omvittnade sexuella erövring till att istället framstå som "världens dåligaste ligg" och som "det sämsta ligg hon någonsin hade haft". Fröken "random girl" hade enligt egen utsago en muntlig överenskommelse med Assange om att använda kondom. Hon försökte dock inte avbryta Assange i samband med att han penetrerade henne utan kondom. Hon frågade bara om han hade HIV, vilket Assange bestämt förnekade. Hon nöjde sig enligt egen uppgift i förundersökningsprotokollet med Assanges svar varpå hon också utan vidare lät honom slutföra samlaget. Fröken "random girl" påstod även att Assange påbörjade ett samlag med henne då hon låg och sov. Assange nekade av förundersökningsprotokollet att döma till samtliga av ovan nämnda anklagelser.

Ardin och "random girl" började med tiden att hysa vissa tvivel gällande Assanges hälsostatus. Kvinnorna föreslog därför att Assange skulle låta testa sig avseende könssjukdomar. Assange blev inte imponerad av kvinnornas idé varpå Ardin och "random girl" enligt förundersökningsprotokollet uppsökte Klara närpolisstation i syfte att förmå Assange att testa sig. Ardin och "random girl" valde att uppsöka Klara närpolisstation och Ardins väninna, polisen Irmeli Krans. Krans ansåg att Ardin och "random girl" hade utsatts för sexualbrott och upprättade som en konsekvens därav en polisanmälan. Låt oss lämna Assange, Ardin och "random girl" därhän tills vidare och istället fokusera på Ardins väninna, nämligen förhörsledare Irmeli Krans.

Initierade medborgare torde vara väl införstådda med såväl Krans vänskap till Ardin som med Krans partimedlemskap i Socialdemokraterna. Jag ska därför inte orda så mycket om Krans politiska medlemskap, ej heller om hennes vänskapsband till målsägande Ardin, utan istället visa på Krans koppling till ett av Sveriges mest antidemokratiska partier i modern tid, nämligen feministpartiet Feministiskt initiativ. Låt mig rada upp ett antal bevis gällande Krans samröre med radikalfeministerna i Fi, se nedan.

Krans lovordade i ett blogginlägg på Socialdemokraternas bloggplattform Feministiskt initiativs före detta ledamot i Fi Stockholm, Rita Creighton, se nedan.

Irmeli Krans:

"En otroligt tråkig nyhet finns att läsa på QX. Rita Creighton har avlidit efter en motorcykelolycka. Rita var en unik männsika som hade varit med om mycket i sitt liv. Hon var spännande och alltid så glad och energisk när jag mötte henne. Tyvärr hann jag inte lära känna närmare."

På Feministiskt initiativs hemsida återfinns en postum hyllning till Rita Creighton, se nedan.

Feministiskt initiativ:

"Ritas formella uppdrag idag var sammankallande i Kom Ut redaktionen, medlem av RFSL: s antirasistiska arbetsgrupp, Styrelseledamot i Nyköping RFSL, ansvarig för Leaping Lesbian Radio, styrelseledamot i Queerdykes, kassör i Interfem och styrelseledamot i avdelningsstyrelsen för Fi Stockholm."

Krans lovordade således en namnkunnig medlem av Fi Stockholm. Creighton återfinns tillsammans med Feministiskt initiativs högsta ledning på ett flertal fotografier i Feministiskt initiativs bildarkiv. Krans avsåg också att lära känna Creighton "närmare".

Krans marknadsförde bokförlaget Normal förlag genom att återge ett reklamutskick från förlaget i ett blogginlägg. I aktuellt reklamutskick marknadsförde Normal förlag bokförlaget genom att locka med ingen mindre än Lunds universitets radikalfeminist Tiina Rosenberg, se nedan.

Irmeli Krans:

"Kvällstid 19-01: Strand, Hornstullstrand T-Hornstull
Säljer, läser, signerar, spelar, talar, dansar och sjunger gör:
Birgitta Stenberg
Tasso Stafilidis
Idyll
Tiina Rosenberg"

På bokförlaget Normal förlag arbetade även Feministiskt initiativs före detta styrelseledamot Claes Decker. Decker tjänstgjorde förut tillsammans med bland andra Rita Creighton som ledamot i Fi Stockholms styrelse. Decker hävdade i en intervju i Svenska Dagbladet apropå män att "Rent principiellt skulle vi kunna vara betydligt färre.". Krans medverkade av ett annat blogginlägg på hennes blogg att döma på bokförlagets sammankomst i fråga. På en av bilderna på Krans blogg syns en man vid namn "Anders". En granskning av "Anders" avslöjade att "Anders" inte hette "Anders" utan Claes, Claes Decker. Krans marknadsförde och gästade således en tillställning arrangerad av en före detta styrelseledamot i Feministiskt initiativ, tillika ledamot i Fi Stockholms styrelse. Därtill bestod ett av tillställningens dragplåster av en av Sveriges mest radikala feminister, Tiina Rosenberg. En kvinna som enligt Ebba Witt-Brattström hävdade att "kvinnor som ligger med män är könsförrädare".


I blogginlägget "Härskarteknik på Polishögskolan" hävdade Krans att en polisstudent använde manlig härskarteknik för att nedvärdera henne, se nedan.

Irmeli Krans:

"Nihad och jag bänkade oss längst fram i klassrummet och Nihad började med en introduktion och avslutade med en frågeställning till studenterna. En kille räckte upp handen och sa att han hade två frågor, den första var: ”Du tjejen, vem är du?”. Jag hörde inte frågan riktigt tydligt och Nihad förstod inte vad han menade. Killen frågade igen: ” Du tjejen där framme, vem är du?”. Förvirrad började Nihad se sig omkring och trodde att killen menade någon av de kvinnliga studenterna i klassrummet men frågan var riktad till mig."

"För egen del ser jag det som en typisk manlig härskarteknik. Ett försök att förminska en kvinna genom att kalla henne ”tjejen” och dessutom ifrågasätta henne och indirekt hennes kompetens. Hur länge ska vi kvinnor behöva stå ut med dessa tarvligheter? Vad beror det på att unga män har sådana enorma behov av att tuppa sig gentemot oss kvinnor?"

Krans tolkade alltså ovanstående situation som att studenten tillämpade manlig härskarteknik. Krans anklagade också unga män i största allmänhet genom att skriva "Vad beror det på att unga män har sådana enorma behöv av att tuppa sig gentemot oss kvinnor?". Krans retorik liknade feministernas kollektivistiska människosyn i vilken enskilda individer påförs skuld uteslutande utifrån medfödda egenskaper. Begreppet härskarteknik formulerades av Berit Ås 1976 och används ofta av feminister i samhällsdebatten för att tysta kritiska röster.

En röd tråd tycks onekligen löpa från Klara närpolisstation och polisen Irmeli Krans hela vägen till Statsfeminismens mest extrema representanter. Krans koketterade med minst tre av Feministiskt initiativs ledande företrädare. Lägg därtill Irmeli Krans lovord på Facebook och Aftonbladet till Statsfeminismens egen führer, tillika målsägarbiträdet i fallet Assange, tillika Socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor, Claes Borgström. Krans lovordade alltså en person som i en debattartikel i Dagens Nyheter liknade svenska män vid talibanerna i Afghanistan och som ansåg att alla män borde påföras en kollektiv skuld gällande våldtäkter i samhället. Krans syns på fotografier på hennes blogg även mingla med Socialdemokraternas före detta partiordförande Mona Sahlin, före detta justitieminister Thomas Bodström och sist men inte minst före detta jämställdhetsminister Jens Orback. Irmeli Krans, i Statsfeminismens tjänst?

Irmeli Krans:
Rita Creighton avliden
Fest och bokshopping för normala
Normala underbara författare
Härskarteknik på Polishögskolan

Feministiskt initiativ:
Rita Chan Creighton är död

Svenska Dagbladet:
Nyväckt feminist

Svensk Bokhandel:
Normal förlag i kris

Tidigare inlägg i samma tema:
I Statsfeminismens hemliga tjänst

1 kommentar:

Unknown sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.