fredag, april 15, 2011

Nanok Bie om Sexualbrottsutredningens samlagskontrakt

Den feministiska tidskriften Aftonbladet publicerade idag en debattartikel av frilansskribenten Nanok Bie. Bie argumenterade mot ett förslag i justitieminister Beatrice Asks nya sexualbrottsutredning, vilken onekligen tycks innehålla ett mycket märkligt förslag till ny lagtext.

Nanok Bie:

"Den springande ­punkten kokar ner till några ­rader gömda bland 600 ­sidor snårig utredningstext. Där står att man ”inte ska acceptera ett inre eller ett tyst medgivande”."

"Enligt förslaget ska också den tilltalade i en eventuell tvist kring frågan ­kunna ­presentera bevis för att samtycke har ­funnits (i praktiken en slags ­omvänd ­bevisbörda). Och hur ska man kunna göra det utan ett skriftligt ”medgivande”?"

"Hon ville ha något ­passionerat. Och trodde hon hade visat det med sitt kropps­språk.Vad hon inte förstod var att den ­typiske mannen i dag i Sverige inte tar med storm, övertalar eller förför. Män ­vågar inte ­göra det. Det måste ­vara ­väldigt tydligt vad kvinnan önskar och avser. Säger hon nej så är det nej. ­Säger hon njae, kanske – så är det nej."


Sexualbrottsutredningens förslag torde medföra inte bara en total avsaknad av rättssäkerhet i svensk domstol utan även en avromantisering av medborgarnas sexliv. I Statsfeminismens Sverige ska staten tydligen reglera medborgarnas sexliv in i minsta detalj. Stoppa lagen om samlagskontrakt!

Aftonbladet:
Stoppa lagen om samlagkontrakt

Tidigare inlägg i samma tema:
Kammaråklagare Rolf Hillegrens debattartikel i Svenska Dagbladet

Inga kommentarer: