lördag, maj 28, 2011

Jämställdhetsframgång avseende våldsbrottslighet

Aftonbladet citerade Brottsförebyggande rådet som rapporterade om en drastisk ökning av kvinnors våldsbrottslighet.

Aftonbladet:

"Brottsförebyggande rådets statistik, som Norrköpings tidningar presenterade i maj, visar att antalet kvinnor som var misstänkta för hot och våld ökade med 90 procent mellan 1995 och 2007. Bland yngre kvinnor har ökningen varit ännu mer dramatisk, framför allt när det gällde misshandel av en annan obekant kvinna utomhus."

Feministernas målsättning om att uppnå 50 procents fördelning mellan respektive kön tycks vara inom räckhåll avseende landets våldsbrottslighet. Om Sverige ska bli jämställt utifrån en feministisk definition så måste 50 procents könsfördelning råda inom samhällets alla områden. För varje kvinna som tillåts ta plats i ett företags styrelse så måste ett antal kvinnor bli missbrukare, psykiskt sjuka, kriminella och hemlösa om politikernas målsättning om varannan damernas ska bli verklighet. Könskrigets "civilian casualties" så att säga. Att enbart åstadkomma jämställdhet i samhällets toppskikt torde inte åstadkomma ett jämställt samhälle överlag och således inte överensstämma med dagens svenska jämställdhetspolitik. Feministerna borde med anledning av ovanstående jubla av glädje över Aftonbladets senaste artikel om ökad våldsbrottslighet bland kvinnor.

Jag vill avslutningsvis tilldela mina besökare en genuspedagogisk läxa, se nedan.

  1. Varför diskuteras aldrig jämställdhetens baksida i tidningar, radio och TV?
  2. Vem är det som tjänar på det?

Aftonbladet:
Antalet kvinnor som tar till våld har tredubblats

Sydsvenskan:
Allt fler kvinnor döms för våldsbrott

Norrköpings Tidningar:
Ett normbrott när kvinnor begår mord

Inga kommentarer: