måndag, maj 16, 2011

Jusús Alcalá om domstollarna

Jag läste en intressant debattartikel i Expressen skriven av juristen Jesús Alcalá. Alcalá må vara dömd för såväl bedrägeri som för missbruk av urkund, men hans debattartikel visade ändock med all önskvärd tydlighet på faran med politiskt tillsatta nämndemän i svenska domstolar.

Jag vill ersätta dagens politiska nämndemannainstitut med någon form av jurysystem i vilket omdömesgilla och rättrådiga medborgare tillåts tjänstgöra som jurymän. Därmed skulle man med största säkerhet särskilja landets lagstiftande makt från landets dömande makt och samtidigt öka rättsväsendets folkliga förankring. Ett jurysystem skulle således åstadkomma en demokratisering av ett viktigt led i svensk rättstillämpning. Feminister, rasister och islamister skulle tvingas stryka på foten då folket tillåts ta plats i landets domstolar.

Ta även del av Sven-Erik Alhems kritik avseende nämndemannainstitutet, se länk till blogginlägget "Nej till feminism i svensk domstol" nedan.

Expressen:

"Rasister, nazister och shariatrogna imamer dömer i svenska domstolar.
Jesús Alcalá ifrågasätter om nämndemännens gärning är opolitisk."

Alcalá glömde att nämna feministerna. Rasister, nazister, shariatrogna imamer och feminister dömer i svenska domstolar.

Expressen:
Domstollarna

Wikipedia:
Jesús Alcalá

Tidigare inlägg i samma tema:
Nej till feminism i svensk domstol
Låt oss slippa feministdomarna

Inga kommentarer: