söndag, januari 15, 2012

Svenska soldater mer politiskt korrekta än någonsin?

Aftonbladet publicerade härförleden en debattartikel signerad Sten "Tomhylsan" Tolgfors. I aktuell debattartikel vill Tolgfors slå ett slag för Försvarsmaktens mångfald och jämställdhet.

Sten Tolgfors:

"Ett större urval där människor i olika åldrar, kvinnor och män, och personer med olika erfarenheter och bakgrund rekryteras ger stabila grupper. Det är en bra utgångspunkt, oavsett verksamhet."

Ska vi bombardera fienden med jämställdhetsstatistik i händelse av krig? Tolgfors utgångspunkt tycks handla mer om att säkerställa politiskt korrekta mångfalds- och jämställdhetsmål än om Försvarsmaktens försvarsförmåga. Märk väl att regeringen Reinfeldt föregående mandatperiod bedrev en försvarspolitik vars konsekvens bland annat blev att dåvarande försvarsministern Mikael Odenberg avgick i protest. Hur ska dagens "stabila grupper" kompensera för regeringen Reinfeldts nedskärningar 2007?

Wikipedia:

"5 september 2007 kallade Odenberg till en presskonferens där han meddelade att han lämnar uppdraget som statsråd och chef för försvarsdepartementet samt uppdraget som riksdagsledamot. Skälet till avgången var oenighet i regeringen om den kommande budgetpropositionen och de besparingar inom försvaret som regeringen aviserat. Han efterträddes av handelsminister Sten Tolgfors."

Vapenvägrare Tolgfors tycks mig vara en reinfeldtsk knähund.

Aftonbladet:
Svenska soldater är bättre än någonsin

Wikipedia:
Mikael Odenberg

Tidigare inlägg i samma tema:
Mångkulturell landstorm?

Inga kommentarer: