tisdag, juni 28, 2005

FN:s allmänna förklaring, artikel 19

Ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Inga kommentarer: