torsdag, juni 23, 2005

Media och opinion

Dagens Nyheters internetupplaga rapporterade idag om massmedias avgörande betydelse för partiernas väljarstöd. DN gav opinionsinstitutet Temo och medieanalysföretaget Observer i uppdrag att undersöka partiernas omnämnande i media. Undersökningarna visade att partiernas väljarstöd väl återspeglade respektive partis utrymme i riksmedia. Oppositionspartierna erhöll omfattande utrymme i media fram till och med mars månad, vilket föranledde en framgång i opinionsundersökningarna. Socialdemokraternas- och samarbetspartiernas återintåg i massmedia medförde att partiernas väljarstöd tilltog på bekostnad av opinionspartiernas tidigare stöd. Media duperade medborgarna att rösta på avsedda parti genom att tilldela respektive parti nämnda massmediala utrymme.