söndag, juni 12, 2005

Lika korkad som Mona Sahlin ?

Jan Guillou och Ulf Nilsson levererade idag varsin läsvärd krönika i Aftonbladet respektive Expressen. Guillou liknade extremfeministernas politik vid en medeltida häxprocess. Nilssons krönika visade på politikernas vilja att söndra kärnfamilj och sunda samhällsideal. Avslutningsvis frågade Nilsson aktuell krönikas tilltänkta läsare ifall vi alla vore lika korkade som Mona Sahlin ?
Nej, vi äro inte lika korkade som Mona Sahlin. En demografisk kris förorsakad av regimens misslyckade försök att öka nuvarande medborgarantal via barnafödande upplevs ingalunda förvånande.