måndag, juni 20, 2005

Ska vi skratta eller gråta ?

Nuvarande dödläge i svensk politik antas bestå trots oppositionspartiernas tillfälliga opinionsmässiga övertag. Nästa års riksdagsval vinns sannolikt av Socialdemokraterna och nuvarande regims politik kan bestå ännu en mandatperiod. Oppositionens oförmåga att vinna riksdagsval förklaras delvis med utgångspunkt från nedanstående. Människans grundläggande materiella behov tillgodoses av landets välfärd. Därmed undergrävs medborgarnas vilja att revoltera mot rådande regims politik. Ska vi uppskatta landets materiella välstånd eller ska vi beklaga medborgarnas oengagerade samhällsattityd ?