söndag, augusti 21, 2005

Linear algebra, video lectures

Massachusetts Iinstitute of Technology tillhandahåller videoinspelade föreläsningar i linjär algebra. På universitetets hemsida, MIT OpenCourseWare, kan man ta del av nämnda kursmaterial.

MIT OpenCourseWare, Video Lectures:
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mathematics/18-06Spring-2005/VideoLectures/index.htm