onsdag, december 28, 2005

Hinsehäxan

Lillemor Östlin gjorde nyligen debut som författare med sin bok Hinsehäxan. Östlin blev rikskänd med anledning av att dåvarande justitieminister Lennart Geijer köpte sex av henne då hon försörjde sig som prostituerad. Östlin medverkade i samband med lansringen av hennes bok i SVT24:s program Studio 24. Hon bekräftade min tidigare farhåga gällande rättsväsendets åsidosättande av lag och rätt. Östlin menade att domstolarna tidigare dömde missbrukare till fängelse i avsaknad av bevis. Östlin hävdade vidare att domstolarnas godtyckliga tillvägagångssätt kom att omfatta även övriga brott allteftersom. Hon påstod att man i allmänhet måste bevisa sin oskuld utifall domstolarna ska ogilla ett åtal. Man kan beskåda aktuell intervju 21 minuter in i Studio 24:s senaste sändning. Östlins livserfarenhet gjorde hennes berättelse väl värd att lyssna till.

SVT24, Studio 24:
Kvinnlig kåkfarare berättar

Inga kommentarer: