fredag, januari 13, 2006

Sveriges Televisions politikersåpa

Idag presenterade Sveriges Television deltagarna i kanalens nya politikersåpa. Jag noterade att SVT inte accepterade regimkritiska medborgare i nämnda såpa. SVT:s ledning levde med andra ord upp till makthavarnas krav på Sveriges statskontrollerade rikstelevision. Dagens Nyheters nätupplaga presenterade två av deltagarna på följande vis:

Michael, 23 år, från Härnösand. Kallar sig folkhemskramare. Vill arbeta mot "sexism, rasism, heteronormativitet och kapitalism"

Klara, 20 år, från Stockholm. Vill sätta upp queerfeminismen på den politiska agendan. Betecknar sig själv som socialliberal "ganska långt till höger"

SVT borde erbjuda mig en plats i aktuell såpa på bekostnad av endera regimlakej ovan. I min presentation skulle i så fall följande ord känneteckna mitt politiska engagemang: kärnfamilj, hetronormativitet och antifeminism. Vidare framgick i DN:s artikel att ingen av deltagarna ville definiera sig som konservativ, vilket torde vara att betrakta som en konsekvens av SVT:s urvalsprocess.

Dagens Nyheter:
De tävlar i den nya politikersåpan

Inga kommentarer: