tisdag, januari 10, 2006

JK:s kritik mot Sveriges rättssystem

Jag konstaterade att justitiekansler Göran Lambertz nyligen riktade allvarlig kritik mot Sveriges rättssystem. Lambertz tilldrog sig Polisförbundets ordförande Jan Karlsens ilska i samband med nämnda utspel. Lambertz avslöjade Sveriges bristfälliga rättssäkerhet, vilket renderade i etablissemangets ogillande. Lambertz visade prov på civilkurage med anledning av hans kritik mot svensk polis och domstol.

Inga kommentarer: