lördag, september 23, 2006

Feministiskt Initiativs val till kommunfullmäktige

Feministiskt Initiativs riksdagsval slutade i ett praktfiasko. Partiet erhöll ynka 0,68 procent av rösterna i 2006 års riksdagsval. Fi kandiderade även i fyra val till kommunfullmäktige, nämligen i Göteborg, Stockholm, Kungälv och Luleå. Fi erhöll nedanstående preliminära stöd i respektive val till kommunfullmäktige:

Göteborg: 1,38%
Stockholm: 1,21%
Kungälv: 0,77%
Luleå: 1,13%

Fi:s representation i ovannämnda val till kommunfullmäktige utmynnade således inte i någon egentlig framgång.

4 kommentarer:

Peter Olevik Dunder sa...

Det börjar bli lite trångt på vänsterkanten. Ska F! kampa om samma väljare som v, rs och kmpl(r) så slutar det nog med 0 mandat för samtliga vänsterpartier till slut. Proportionella valsystem tillåter fler partier men någonstans (cirka 4%) av valmannakåren måste man ändå ena kring en kompromiss i någon form av parti.

Peter Olevik Dunder sa...

kmpl(r) [sic!] kpml(r). Om de ens ställer upp längre vet jag inte, men de har ett väl inarbetat vänster-varumärke.

John Berg sa...

Partiordförande Anders Carlsson i partitidningen Proletären angående partiets inställning till riksdagsval:

"Men Kommunistiska Partiet kandiderar inte i det val som allt kretsar kring, i riksdagsvalet.

– Nej, till det är våra krafter fortfarande alltför begränsade. Tyvärr. Rikspolitiken formligen ropar efter ett verkligt vänsteralternativ, efter ett parti som inte lydigt låter sig inordnas i den nyliberala tvångströja som politiken numera placerats i. Kommunistiska Partiet vill utgöra det alternativet och vi utgör det där vi har kraft att träda fram med vår politik."

Källa:
http://www.proletaren.se/index.php?option=com_content&task=view&id=434&Itemid=52

John Berg sa...

KPML(r):s partikongress i Göteborg 2005 beslutade att byta partinamn till Kommunistiska Partiet.