måndag, december 11, 2006

Guillou om Lundgrens genusforskning

Jag Guillou antydde i en krönika i Aftonbladet att Eva Lundgrens genusforskning blev friad av Uppsala universitets granskningskommission. Lundgrens forskning blev ingalunda godkänd, ty även om man inte bedömde Lundgrens forskning såsom ohederlig så konstaterade man likväl att hon avvek från god vetenskaplig sed och således bedrev Lundgren inte seriös vetenskaplig forskning. Eva Lundgren bedrev ingen seriös forskning på vetenskaplig grund, utan hon lanserade pseudovetenskapliga resonemang i avsaknad av verklighetsanknytning.
Jag vill uppmana mina besökare att ta del av Uppsala universitets granskning av Eva Lundgrens forskning via nedanstående länk!

Tidigare inlägg i samma tema:
Uppsala universitet om Eva Lundgrens genusforskning
Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd

Aftonbladet:
Märklig tystnad när kannibalforskaren frias

Inga kommentarer: