söndag, februari 17, 2008

Pär Ström om feministisk nyhetsrapportering

Pär Ström fick ånyo in en debattartikel i Svenska Dagbladet. Ström visade på massmedias feministiska vinkling av diverse nyhetsinslag.

Pär Ström:

"Den 28/1 sändes ett inslag om självmord i SVT:s Rapport. Det uppgavs att bland kvinnor i åldrarna 15–44 år är ökningen av självmordsförsök störst, att det är tre gånger så många unga kvinnor som unga män som försöker ta sitt liv och att antalet fullbordade självmord ökar bland unga kvinnor. Självmord utmålades alltså som ett kvinnoproblem.

Vad Rapport ”glömde” att nämna är att antalet fullbordade självmord totalt sett är mer än dubbelt så stort för män som för kvinnor.

Det är nästan fem gånger så vanligt att män i åldrarna 45–64 år begår självmord som att unga kvinnor (15–24 år) gör det. Just dessa unga kvinnor har lägst självmordsfrekvens av alla grupper – ändå utgjorde de fokus för hela inslaget."

Jag uppmärksammade ovanstående feministiska lögn i ett inlägg på min blogg, i december 2005, dvs förmodligen innan Ström ens fick upp ögonen för feministernas strävan att vilseleda medborgarna. Läs gärna mitt tidigare inlägg gällande självmord utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Svenska Dagbladet:
”Kvinnor görs till offer”

Tidigare inlägg i samma tema:
Självmord, en jämställdhetsfråga?

Inga kommentarer: