måndag, april 14, 2008

Polismyndigheten: Anne Lundberg misshandlade inte Jan Josefsson

Med anledning av åklagare Katarina Bergströms diffusa svarsmail så valde jag att återigen vända mig till Polismyndigheten i Stockholms län angående Anne Lundbergs misstänkta misshandel av Jan Josefsson. Nedanstående mailkorrespondens utspelade sig mellan mig och polisen.

"Hej

Jag erhöll ett mail av åklagare Katarina Bergström vid City åklagarkammare i Stockholm. Hon svarade mig med anledning av en tidigare ställd fråga gällande Anne Lundbergs misstänkta misshandel av Jan Josefsson. I Bergströms svarsmail framgick att hon överlämnade all information till polismyndigheten i Stockholm. Jag vill veta vilken åtgärd polismyndigheten i Stockholm ska vidta med anledning av aktuell situation?

Hälsningar
John Berg"

Idag svarade Peter Granquist vid Polismyndigheten i Stockholms län på min förfrågan.

Polismyndigheten i Stockholms län:

"Hej!

Du har frågat vilken åtgärd polismyndigheten vidtar med anledning av en händelse vid inspelningen av TV-programmet TV-stjärnan. Du undrar om det inträffade kan vara en misshandel.

Jag har sett sekvensen på Internet flera gånger tillsammans med kolleger. Vi gör bedömningen att det inte är fråga om någon misshandel. Misshandel kräver först och främst - i den här typen av ärenden - skada eller smärta (fysiskt lidande som inte är alltför bagatellartat eller omedelbart övergående) och att den som har utfört handlingen har haft uppsåt (vilja) att framkalla skadan eller smärtan. Vi anser inte att något av dessa krav är uppfyllda.


Med vänliga hälsningar

Peter Granquist, polismyndigheten i Stockholms län, 1/NJ"

Vi kan alltså konstatera att en kvinna må örfila en manlig programledare utan minsta risk att hamna i klammeri med rättvisan. Om situationen vore omvänd, dvs om en man örfilade en kvinna, skulle polisen då låta gärningsmannen i fråga gå fri?

Tidigare inlägg i samma tema:
Anne Lundberg polisanmäld gällande ringa misshandel av Jan Josefsson?
Påminnelse skickad till City åklagarkammare i Stockholm
Angående Lundbergs misshandel av Josefsson i SVT
Polismyndigheten angående Lundbergs örfil på Josefsson

3 kommentarer:

Anonym sa...

Oj! Man får alltså ge någon en örfil för örfilar räknas inte som misshandel. Det var faktiskt en nyhet för mig.

Anonym sa...

http://www.aftonbladet.se/nojesliv/article2279324.ab

Jean Moulin sa...

SvD