söndag, mars 01, 2009

Partiet som inte fanns blev ett parti, igen

I samband med Feministiskt initiativs kongress i Uppsala härförleden beslutade Fi:orna att deras parti, som aldrig utgjorde ett parti, ska återgå till att vara ett parti. Om man ska uttrycka saken på ren svenska så medförde ovanstående beslut att Fi härmed ska sluta med att framställa partiet som en folkbildningsrörelse i syfte att tillskansa partiet ohederliga partistöd. Initierade medborgare minns säkert Feministiskt initiativs bidragsmygel i samband med att en märklig statlig delegation, Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt, beviljade Fi inte mindre än 400 000 kr i partistöd. Fi:orna beviljades partistöd genom att utge partiet för att vara en folkbildningsrörelse med förmåga att ta parlamentariska initiativ och därigenom inte ett politiskt parti. Delegationens välvilliga inställning till att låta finansiera extremfeministisk propaganda medförde en vanvettig tolkning av delegationens regelverk. Ovanstående mygel från såväl delegationens som Fi:s sida fick som konsekvens att Fi erhöll 400 000 kr i partistöd. Myndigheterna valde föga förvånande att inte utreda delegationens- och partiets misstänkta bidragsfusk. Sveriges regering med feministerna Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i spetsen vidtog inte någon åtgärd med anledning av feministernas mygel med skattemedel. Feministerna lyckades således ännu en gång via rörelsens infiltration av landets statsförvaltning att dra svenska folket vid näsan.

Jag vill rekommendera mina besökare att ta del av min grundliga genomgång av Feministiskt initiativs bidragsmygel via nedanstående länksamling. Besök tidigare inlägg i samma ämne genom att i slutet av varje inlägg ta del av en länksamling gällande Fi:s lurendrejeri. Läs om feministernas mygel och myndigheternas medlöperi via länkarna nedan.

Tidigare inlägg i samma tema:
Feministiskt initiativs bidragsfusk
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt

Inga kommentarer: