onsdag, november 04, 2009

Sluta sluddra själv, Schyman!

Aftonbladet publicerade idag en debattartikel signerad Feministiskt initiativs talesman Gudrun Schyman. Jag läste igenom artikelns ingress och blev en aning överraskad med anledning av att Schyman inte skylde alkoholens samhällsproblem på oss män. Halvvägs in i Aftonbladets debattartikel gjorde Schyman dock sin vana trogen ett utfall i syfte att skuldbelägga alla män.

Gudrun Schyman:

"Det finns ett tydligt samband mellan alkohol och de strukturer som underordnar kvinnor i samhället. Normen skaver och allt fler unga tjejer känner sig tvingade att dricka sig fulla för att våga leva upp till en stereotyp könsroll."

Tjejerna måste alltså dricka sig fulla i syfte att leva upp till en stereotyp könsroll. Öh, va? Tjejernas fylleri torde snarare utgöra en konsekvens av dagens jämställdhet. Kvinnornas ökade alkoholkonsumtion torde nämligen tvärtom återspegla en okvinnlig könsroll i form av en lika stereotyp manlig könsroll. Kvinnornas alkoholproblem torde alltså vara ett tecken i tiden på samhällets jämställdhet, inte på historisk ojämställdhet. En sann feminist borde till och med jubla med anledning av kvinnornas ökade alkoholkonsumtion. Ska Sverige bli en jämställd nation måste man nämligen inte bara uppnå en jämställd könsfördelning i samhällstoppen utan även på samhällets botten. En ojämn könsfördelning bland landets utsatta medborgare torde föranleda en omvänd könsmaktsordning i form av ett matriarkat. Kvinnorna måste således begå självmord, missbruka alkohol, avtjäna fängelsestraff, drabbas av gatuvåld med mera, med mera, i samma utsträckning som alla män om man ska uppnå verklig jämställdhet. Könskrigets "civilian casualties", så att säga. En annan lösning torde vara att bli av med samhällsproblem i form av självmord, missbruk, brottslighet etc, men en sådan lösning torde ändå vara att betrakta som en utopi. Ovanstående torde vara en lika logisk som hemsk konsekvens av dagens jämställdhetspolitik, inte av en stereotyp könsroll som Schyman försökte lura oss till att tro.

Apropå Schyman. Schyman slog i och med dagens debattartikel i Aftonbladet sitt gamla världsrekord i massmedial överrepresentation. Vill du komma till tals? Ställ dig i kö, men räkna inte med att få framföra ett budskap inom en överskådlig framtid. Massmedia ska nämligen låta Schyman sprida manshat i en evinnerlig tid innan någon annan person tillåts säga ett enda ord.

Aftonbladet:
Sluta sluddra om alkoholen

Tidigare inlägg i samma tema:
Sveriges Televisions nya testbild: Gudrun Schyman

1 kommentar:

Anonym sa...

Glöm nu inte bort att jämställdhet handlar om mer än att alla beter sig likadant. Alkoholmönstret kommer från den manliga sidan, och männen visar inga tecken på att minska drickandet. Så istället för att mötas halvvägs, får kvinnorna fritt spelrum över två könsnormer, medan männen sitter fast i en enda, allt mer idealiserad norm. Annars kunde man ju tycka att man i valet mellan två likvärdiga normer skulle ta den som inte äventyrar den mentala och fysiska hälsan.

Jämställdhet handlar om lika villkor, vet du.