torsdag, juni 03, 2010

Ut med politikerpacket ur svensk domstol

Jag tog del av Kristdemokraternas nya förslag om att göra Sverige till en verklig demokrati, i vilken landets lagstiftande makt åtskiljs från landets dömande makt.

Kristdemokraterna:

"Nämndemännen i svenska domstolar speglar inte befolkningen, konstaterar Kristdemokraterna. De vill nu ersätta dagens system, där de politiska partierna sköter rekryteringen av domstolarnas lekmän, med lottning.

Vice partiordförande Maria Larsson, som tagit fram det nya förslaget, förklarar att alla myndiga medborgare ska kunna kallas in, utbildas och göra en tvåårig insats som nämndemän."

Äntligen. Dessvärre vill Maria Larsson tvinga medborgarna till tjänstgöring i domstol. Enligt min mening borde man erbjuda slumpvis valda medborgare att tjänstgöra i domstol, inte tvinga medborgare till en värnplikt i domstol. Kristdemokraternas nya förslag torde åtminstone vara ett steg i rätt riktning. Politikerna ska inte döma i domstol och därmed basta!

Svenska Dagbladet:
KD vill införa domstolsplikt

Inga kommentarer: