fredag, juni 11, 2010

Per Nordkvists liv värderades till 5 års fängelse av Göteborgs tingsrätt

Jag kan inte låta bli att kommentera tingsrättens domslut gällande mordet på Per Nordkvist i Göteborg. Nordkvist mördades av en 18-åring man vid en bankomat på Länsmanstorget på Hisingen i år. Fallet rönte en del uppmärksamhet i massmedia och inte minst i Göteborgs lokaltidning Göteborgs-Posten. Idag föll tingsrättens dom, i vilken tingsrätten dömde 18-åringen till sju års fängelse för mord, övergrepp i rättssak, rån, försök till rån och andra brott. I praktiken torde en intern bli fri efter tre fjärdedelar av utmätt strafftid, vilket i 18-åringens fall torde innebära en verklig strafftid på ca fem år. Aftonbladet kommenterade tingsrättens domslut med nedanstående ord.

Aftonbladet:

"...visat en osedvanlig kyla och hänsynslöshet genom det mord han nu fälls till ansvar för, en gärning som också har visat upp drag av hatbrottskaraktär..."

Hatbrottskaraktär? På grund av offrets klädsel eller på grund av att offrets svenska etnicitet och gärningsmannens eventuella utländska härkomst? Jag måste erkänna att Aftonbladets citat fick mig att ana att Aftonbladet censurerade fakta. Varför hade brottet "hatbrottskaraktär" egentligen?

Göteborgs-Posten:

"Rätten motiverar det för en 18-åring mycket långa fängelsestraffet..."

Jag läste GP:s mening om och om igen. Vad menade Göteborgs-Posten med "mycket långa fängelsestraffet"? Sju års fängelse, vilket alltså torde motsvara ca fem år i praktiken. I jämförelse med praxis eller vad åsyftade GP:s journalist? Vad torde en genomsnittlig strafftid i dylika mål vara, två års reell fängelsevistelse, ett år? Sveriges rättssamhälle torde inte utgöra ett rättssamhälle i ordets egentliga mening, utan ett skämt. Göteborgs tingsrätt drev med oss. Man drev med dig, med mig, med landets alla rättrogna medborgare och i synnerhet med Nordkvist och hans anhöriga.

Att döma en 18-åring till sju års fängelse för mord på en 24-åring torde utgöra ett praktexempel på svenska rättssamhällets närapå totala avsaknad av folklig förankring. Vilken förnuftig människa skulle vid sina sinnes fulla bruk värdera ett människoliv till fem års fängelsevistelse? Vem i hela friden skulle betrakta ovanstående utfall som seriös rättstillämpning? Gärningsmannen borde i rättvisans namn bli dömd till minst 20 års fängelse, utan minsta möjlighet till förkortad strafftid. Göteborgs tingsrätt i all vanära, men än värre än tingsrättens påföljd torde gärningsmannens prognos vara. Hur mycket elände ska en 18-åring mördare förorsaka sin omgivning innan medborgarna skyddas från hans livsval? Hur många rån ska han tillåtas utföra, hur många mord?

Jag vill att ni ska ha Per Nordkvists öde i åtanke då ni ska avlägga er riksdagsröst i september. Ska mördare straffas med ett fåtal år i fängelse, eller ska en mördares straff stå i proportion till förorsakad skada hos offret och offrets anhöriga? Vilket parti vill att mördare, i likhet med 18-åringen, ska dömas till några ynka års fängelse och vilket parti vill att en påföljd ska motsvara brottslingens förorsakade skada?

Talionprincipen:

"Om någon förstör en annans öga, då skall man förstöra hans öga; om någon sönderslår en annans lem, då skall man på honom sönderslå hans lem; om någon utslår en annans tänder, då skall man på honom utslå hans tänder."

Aftonbladet:
18-åring döms för mordet på Per

Göteborgs-Posten:
Sju års fängelse för Pers mördare

5 kommentarer:

Anonym sa...

Gärningsmännen, 18-åringen och 17-åringen, är helsvenska, så det spåret kan du släppa...

Anonym sa...

https://www.flashback.org/sp21487264

Anonym sa...

Någon gillar ordet "torde".

Anonym sa...

Ta reda på fakta innan du skriver. Både killarna är helsvenska. Det är personer som du som startar krig.Det finns svenskar som är krimminella också.

John Berg sa...

"Både killarna är helsvenska."

Jag frågade bara av vilken anledning man talade om "hatbrottskaraktär". Man syftade tydligen på klädsel snarare än etnicitet. Ni måste lära er skilja på en gissning och ett påstående.

"Det finns svenskar som är krimminella också."

Korrekt. Vi kan dock konstatera en överrepresentation av medborgare av utländsk härkomst i landets brottsstatistik. Vi ska i ärlighetens namn också säga att 98 procent av Sveriges medborgare av utländsk härkomst inte borde räknas in i aktuell grupp kriminella.

"Det är personer som du som startar krig."

Fel.