söndag, juli 04, 2010

Gudrun Schymans anekdotiska evidens avseende svenska talibanmän

Expressen publicerade nyligen en artikel i vilken Schyman återigen gjorde en koppling mellan svenska män och talibanerna i Afghanistan. I Expressen exemplifierade Schyman feminismens ovetenskapliga inställning till allehanda skeenden i samhället genom att tillämpa anekdotisk bevisföring i fallet med Göran Lindberg.

Gudrun Schyman:

"Det som är besvärligt med mansrollen är just att den är så destruktiv. Så pumpad med virilitet och våld. Så tömd på kulturella och social relationer. I själva verket står de patriarkala strukturerna i vägen för både mänsklig och samhällelig utveckling. Det kan vara värt att påminna sig om i dag, när rättegången mot Göran Lindberg börjar."

Tala om människoförakt. Tala om att generalisera och att döma alla män utifrån en kollektivistisk måttstock oberoende av individens vara eller icke vara. Låt oss synliggöra Schymans feministiska manshets genom att återge Schymans citat med några smärre ändringar. Jag vill understryka att nedanstående inte ska tolkas som hets mot medborgare av judisk börd utan citatets syfte ska allena tolkas som ett försök att påvisa feministernas "könsrasistiska" människosyn.

"Det som är besvärligt med juderollen är just att den är så destruktiv. Så pumpad med virilitet och våld. Så tömd på kulturella och social relationer. I själva verket står de judiska strukturerna i vägen för både mänsklig och samhällelig utveckling."

Ingen torde undgå att skärskåda citatets fördomsfulla inställning avseende judarnas existens snarare än att kritisera enskilda judars individuella agerande oberoende av respektive persons etniska- och religiösa bakgrund. Läs Schymans citat igen och skärskåda likaså Schymans föraktfulla attityd till svenska män.

Vi ska också vara väl medvetna om att Schymans så kallade patriarkat åstadkom världshistoriens kanske största samhällsutveckling i och med industrialismens omdaning av samhället. Vill Schyman påskina att industrialismen inte utvecklade samhället eller vill hon framhålla att patriarkatet inte existerade i Europa alltsedan slutet av 1700-talet? Hur i hela friden kan Schyman påstå att "I själva verket står de patriarkala strukturerna i vägen för både mänsklig och samhällelig utveckling". Citatets totala avsaknad av verklighetsförankring torde dock inte utgöra dess största problem. Istället borde citatets föraktfulla attityd avseende människors könstillhörighet utgöra en varningssignal som borde förmå medborgarna att genomskåda feministernas dunkla motiv.

Apropå Lindberg. Lindbergs smeknamn påstås vara "Kapten Klänning" och han sägs även vara en varm anhängare av jämställdhet. Leif GW Persson kommenterade Lindberg med nedanstående ord.

Leif GW Persson:

"Han var helnykterist, drack bara mjölk och höll alltid på att tjata om jämställdhet. Han var nästan besatt och höll ständigt på med sina kurser som alla skulle gå."

Vilken seriös polis torde inneha ett smeknamn som "Kapten Klänning", dricka mjölk och hålla på och tjata om jämställdhet i tid och otid? Varför insåg inte polisen att allting inte stod rätt till med Lindberg? Ovanstående borde väl vara skäl nog att inleda en internutredning?

Wikipedia:
Anekdotisk bevisföring

Expressen:
Åtalet visar att jag hade rätt i mitt talibantal

Aftonbladet:
Leif GW Persson: Polischefen var nästan besatt av jämställdhet
Polischefen kämpade för jämställdhet

Inga kommentarer: