torsdag, augusti 04, 2011

Genusanalys av ungas spelberoende

Dagens Nyheter rapporterade nyligen om unga mäns spelberoende, se nedan.

Dagens Nyheter:

"40.000 unga män är beroende av spel om pengar visar en ny rapport från Statens folkhälsoinstitut, FHI. Siffran innebär en fördubbling under de senaste tio åren."

Jag insåg då jag tog del av Dagens Nyheters artikel att ovanstående nyhet måste genuscertifieras. Sagt och gjort. Jag tog i likhet med Solstollarnas direktör Knegoff på mig en röd peruk och ett par röda glasögon i form av ett par genusglasögon för att helt sonika transformera mig själv till genusforskare, ty i egenskap av genusforskare så kan man allt och lite tiiiiilll! Precis som Solstollarnas Ulla-Bella.

Folkhälsoinstitutet, Spel. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010:

"Enligt nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor har andelen personer med riskabelt spelande legat stabilt på 2 procent bland kvinnorna och 5–6 procent bland männen under perioden 2004–2009 (Statens folkhälsoinstitut, 2010g)."

Jag måste i egenskap av genusforskare kritisera ovanstående ojämställda statistik. Män ska väl ändå inte vara överrepresenterade avseende riskabelt spelande om vi vill göra anspråk på att vara ett av världens mest jämställda länder? Regeringen borde omgående avsätta åtskilliga genusmiljoner till att behandla spelmissbruk bland unga män. Utifall att regeringens satsning misslyckas så måste man istället öka andelen unga kvinnor med ett riskabelt spelande, ty annars uppnås inte feminismens magiska femtioprocentsgräns. Genusproffsen har i åratal förkunnat för oss dummen Schweden att livets mål och mening måste vara att uppnå 50 procents könsfördelning på samhällets alla områden. En statistiskt jämställt samhälle torde således innebära ett samhälle 2 steg från paradise för att citera Håkan Hellström. Personligen kommer jag alltid att betrakta feministernas strävan efter jämställdhet som ett rent och skärt kvacksalveri.

Förresten. Varför slog inte Dagens Nyheter på stora trumman angående männens överrepresentation avseende spelmissbruk? Vilken rubrik hade artikeln haft om situationen mellan könen hade varit omvänd? En genusgissning, tack?

Jag har tidigare ifrågasatt feministernas vansinniga strävan efter varannan damernas avseende skuldsättning, alkohol- och narkotikamissbruk, kriminalitet med mera. Ta del av mina tidigare inlägg i samma tema via nedanstående länksamling.

Dagens Nyheter:
Ökning av ungas spelberoende

Folkhälsoinstitutet:
Spel. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010

Tidigare inlägg i samma tema:
Kronofogden och jämställdhet
Missbruk och jämställdhet
Sluta sluddra själv, Schyman!

Inga kommentarer: