tisdag, december 13, 2011

Monica Gunnes genusstatistik

Aftonbladets Monica Gunne tog idag till orda angående Ekots nyhet gällande påstådda attitydproblem på Södersjukhuset. Gunne lät föga förvånande bli att kommentera Ekots genusvinkling av aktuell attitydundersökning. Istället påtalade Gunne kvinnomisshandelns samhällskostnad, dock utan att ange någon källa. Vi förväntas helt enkelt ta Gunne på orden och utan vidare acceptera hennes åberopade statistik.

Monica Gunne:

"Här är svaret: En enda kvinna som har blivit misshandlad av sin partner kostar i runda slängar samhället 240 000 – 500 000­ kronor per år."

Gunne hävdade alltså att kvinnomisshandel kostade samhället upp till en halv miljon kronor per år och misshandlad kvinna. Ett märkligt påstående med tanke på Katarina Weinehalls fallstudie "Räkna med kostnader", se nedan.

Svenska Dagbladet:

"Mäns misshandel av kvinnor kostar det svenska samhället stora belopp varje år. I en färsk studie från Umeå ­universitet beräknas den ­totala kostnaden för en misshandelsrelation som pågick under 20 år. Priset blev 2,5 miljoner kronor."

2,5 miljoner på 20 år borde enligt icke feministisk matematik motsvara 125 000 kr per år och misshandlad kvinna. Weinehalls belopp motsvarade cirka hälften av Gunnes minsta belopp. Jag kan inte låta bli att ifrågasätta Gunnes statistik utifrån Weinehalls fallstudie i ärendet.

Läs också Dagens Medicins artikel om Ekots genusvinklade nyhetsrapportering, se länk nedan.

"Medieuppgifterna om att en stor del av Sös-akutens personal tycker att det är kvinnans eget fel om hon blir misshandlad är missvisande, anser forskaren bakom studien."

Dagens Medicin:
Uppgift om attityder "missvisande"

Svenska Dagbladet:
2,5 miljoner nota för kvinnovåld

Aftonbladet:
Varför fjäskas det så mycket för våldet?

Inga kommentarer: