onsdag, december 14, 2011

Lägg ner den så kallade genusvetenskapen!

Corren publicerade härförleden en mycket bra ledarartikel som förespråkade en avveckling av den så kallade genusvetenskapen.

Corren:

"Båda delarna är problematiska, eftersom genusvetenskap är en ideologi snarare än en vetenskap. Medan vetenskap söker svar på frågor och ställer upp hypoteser som går att falsifiera, utgår ideologin genusvetenskap från två "sanningar" som ska bevisas:

1. Könsskillnader konstrueras socialt och kulturellt, det finns inga medfödda eller "naturliga" skillnader mellan könen.

2. Könsmaktsordningen, att kvinnor är underordnade män."

Jag kan inte annat än att hålla med Correns ledarskribent. Genusvetenskap måste anses bestå till största delen av politik och nästan inte alls av vetenskap i dess rätta bemärkelse.

Corren:

"Alternativet är att genusvetenskapen gör upp med sina "sanningar" och börjar studera kön, könsroller och makt förutsättningslöst. Med tanke på genusvetarnas aggressivitet så snart någon utifrån kritiserar deras föreställningsvärld verkar detta tyvärr osannolikt."

Precis. "Genusforskarna" har inte visat minsta tillstymmelse till att bedriva seriös vetenskaplig forskning och den så kallade genusvetenskapen borde därför omgående läggas ner!

Ta gärna del av tidigare inlägg i samma tema innehållande läsvärd information gällande så kallad genusvetenskap.

Svenska Dagbladet:

"Men inom ett annat forskningsfält lyckades trion identifiera en överrepresentation som måste betraktas som extrem. Bland genusvetarna nådde Feministiskt initiativ hela 33,3 procent."

Svenska Dagbladet:
Hur går det för Norge utan genusvetenskap?

Corren:
Ideologisk genusvetenskap

Tidigare inlägg i samma tema:
Uppsala universitet om Eva Lundgrens genusforskning
Eva Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd
Eva Lundgren om Fossmos profetior
Minnenas blogg: Tuttar, terrorister och brinnande kön

1 kommentar:

Anonym sa...

JULTOMTAR

Då: Svensk förtryckartomte i gråbrun vadmalsdräkt av Jenny Nyström, omgiven av könsstereotypa barn (som inte fått gå i genusförskola):

http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/seniornet/tomte21_pa_julkort.htm

Nu: Jultomten äntligen könsrollsbefriad och genuscertifierad!

http://coloursofkatja.se/tag/pojkar-lucia/