söndag, april 27, 2008

Expressens Linna Johansson och Eva Lundgrens ovetenskapliga forskning Slagen dam

Expressens Linna Johansson försökte sig på att försvara Eva Lundgrens pseudovetenskapliga forskning Slagen dam i en krönika i Expressen härförleden. Johansson inledde sin taffliga krönika med nedanstående urbota dumma resonemang.

Linna Johansson:

"Var finns forskningen som visar på att blottning inte har samband med grövre brottslighet? Ingenstans.
Ändå är det vad föräldrar lär ut till sina barn i det här landet."

Nej, någon sådan forskning torde inte stå att finna. Att försöka påvisa ett fenomens obefintliga existens torde utgöra i allra högsta grad ovetenskaplig forskning. Modern forskning torde syfta till att visa på samband av olika slag, inte bevisa olika fenomens icke existens in absurdum. Att Johanssons vetenskapliga utbildning allena torde bestå av oseriös genusvetenskap torde dock vara enklare att påvisa. Vidare påstod Johansson att föräldrarna lärde sina barn att blottning inte hängde samman med grövre brottlighet. I vilken familj torde en sådan barnuppfostran förekomma? Ingenstans förmodligen. Även om en sådan uppfostran förekom så torde Johanssons argumentation utgöra en grov generalisering.

Med ovanstående oförnuftiga anförande bakom sig försökte Johansson sedan rättfärdiga Lundgrens oseriösa genusforskning. Johansson återgav Lundgrens ologiska slutsats.

Linna Johansson:

"I ”Slagen Dam”, ett regeringsuppdrag till Brottsoffermyndigheten som gjordes gällande att knappt hälften, 46 procent, av alla kvinnor fyllda femton erfarit våld och drygt hälften, 56 procent, erfarit sexuella trakasserier.
Det var siffror för obehagliga att ta till sig – på något annat sätt går det inte att tolka de besinningslösa, missriktade attacker som undersökningen utlöste."


Johansson glömde dock att nämna att en oberoende granskning på uppdrag av Uppsala universitet klassificerade Lundgrens forskning som ovetenskaplig. Vidare hävdade Uppsala universitets rektor Bo Sundqvist att Lundgrens forskning utgjorde en allvarlig avvikelse från god vetenskaplig sed, dvs Lundgrens forskning balanserade på gränsen till forskningsfusk. Johansson borde givetvis uppmärksamma läsarna på nämnda faktum och inte bara babbla om "missriktade attacker". En vetenskaplig genomgång med påföljande vetenskapliga underkännande av en forskningsavhandling torde inte vara att betrakta som en missriktad attack. Lundgren bedrev inte seriös forskning utan hon bedrev politisk opinionsbildning, illa dold i vetenskaplig förklädnad.

Avslutningsvis försökte Johansson knyta ihop säcken genom att dra en parallell mellan samhällets ovilja att acceptera ovetenskaplig genusforskning och flickan Englas tragiska öde. Flickan Engla blev mördad av en synnerligen störd person, en onormal individ, ej att förväxla med svenska män i största allmänhet. Jag vore tacksam om Sveriges feministmaffia undvek att sprida feministisk propaganda i en mördad flickas namn. Snälla, sluta utnyttja flickan Engla och hennes anhöriga. Använd andra svepskäl till att sprida feministisk smörja i fortsättningen.

Ta även del av mitt blogginlägg gällande Lundgrens pseudovetenskapliga forskningsavhandling Slagen dam via nedanstående länk. Jag citerade Uppsala universitets granskning, vilken dessvärre inte längre finns att tillgå på granskningens tidigare domänadress. Annars utgjorde Uppsala universitets granskning en läsvärd dissekering av Lundgrens ovetenskapliga forskning.

Expressen:
Linna Johansson: "Slagen dam" hade rätt om våldet

Tidigare inlägg i samma tema:
Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd

Bloggar:
, , , ,

7 kommentarer:

Anonym sa...

Och kolla 'drömregeringen' då:

http://nyhetskanalen.se/1.346452/2008/03/17/sa_kan_sahlins_regering_se_ut

John Berg sa...

Jag kan inte med ord beskriva min avsky. En sahlinsk regering vore en landsplåga. Vilken skräckregering! TV4 omnämnde till och med Sveriges feministiska lögnhals, Elisabeth Marklund. Även genusstollarna Thomas Bodström och Claes Borgström fanns med på TV4:s lista. Arma folk och arma land.

Anonym sa...

Hejsan!

Känns lite olustigt att vi kommer att få en regering där Sahlin, Bodström och Claes Borgström kommer att utgöra kärnan.

Undrar hur det kommer att sluta?
De har ju inte något större intellektuellt kapital själva, så de får väl förlita sig till sina rådgivare?

Anonym sa...

Tja den borgerliga regeringen är inte bättre:

http://sydsvenskan.se/sverige/article319501.ece

Vi får väl kräva en Herr Ur också då. Och alla löjliga automatiska kvinnoröster, som "Jennie" som svarr i Länstrafiken får väl ha en manlig kollega: "Jerrie"? Om dom nu törs vara konsekventa vill säga.

Anonym sa...

Och så är homoskapsbalken på gång:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1190701.svd

Anonym sa...

http://www.namninsamling.se/index.php?Namn=Namn&sida=2&nid=1931&fnvisa=namn

Anonym sa...

Dessbättre verkar genusfundamentlisterna själva köra sina frågor i botten. Senaste bottennappet är fru Gårman...

Ja kors, vilket stolleprov!