fredag, november 06, 2009

Artneutral äktenskapslag

Jens Orbacks mormors syster blev nog glad i hågen i samband att hon fick höra om forskarnas fullständiga kartläggning av hästens DNA.

Göteborgs-Posten:

"Intressant nog är hästens DNA på ett plan mycket likt vårt eget. Detta trots att vi tillhör två olika linjer på däggdjurens stamträd. Människorna och andra primater är närmast släkt med gnagare och hardjur medan hästen tillhör samma linje som idisslare, rovdjur, fladdermöss och valar."

Kyrkomötet borde utifrån ovanstående ompröva Svenska kyrkans inställning till äktenskap människa och djur emellan. Varför ska man vara begränsad av sin arttillhörighet? Sveriges riksdag borde lagstifta om en artneutral äktenskapslag. Stoppa Svenska kyrkans diskriminering av Sveriges alla djurälskare!

Nedan återges Jens Orbacks inofficiella världsrekord i politisk korrekthet, håll till godo. Tala om tolerant, en mormor vars härliga syster levde med en häst!

Jens Orback:

"Jag hade också en härlig syster till min mormor i Kanada som levde med en häst."

Göteborgs-Posten:
Hästens gener blottlagda

Tidigare inlägg i samma tema:
Fel av kyrkomötet att acceptera könsneutrala äktenskap
Lennart Sacrédeus försökte förgäves rädda äktenskapet
Konfiskera Svenska kyrkans kapital

1 kommentar:

Anonym sa...

När Jems Orback ser sig i spegeln
så ser han en åsna.
En syster till sin mormor i Kanada:s bidrag till genbanken.