onsdag, augusti 11, 2004

Skuld, en könsfråga ?

Kammaråklagare Magnus Oscarsson i Örebro beslutade nyligen att åtala en kvinna i Kumla för grov misshandel. Kvinnan anhölls för nämnda brott sedan hon utsatt sin sambo för en synnerligen brutal misshandel. Med anledning av i massmedia publicerade bildbevis återfinns knappast något annat alternativ för åklagaren än att åtala kvinnan. Att en kvinna tvingas stå till svars för att ha misshandlat en närstående är tämligen ovanligt. Likaså är det tämligen ovanligt att en kvinna åtalas för sexuella övergrepp av barn. Barnens Rätt I Samhället, BRIS, presenterade tidigare i år statistik, vilken angav att ca 25% av telefonjourens hjälpbehövande barn hävdade att en kvinna var ansvarig för respektive övergrepp. Övergreppen påstods även generellt vara av lika allvarlig art som sexualbrott begångna av män. BRIS:s statistik är alarmerande eftersom en kvinna endast anges såsom gärningsman i någon enstaka procent av alla åtal gällande sexualbrott mot barn.
Enligt min uppfattning grundas missförhållandena i rättsamhällets verklighetsfrämmande bild av kvinnan. Inom svenskt rättssamhälle återfinns en nästan barnsligt naiv tilltro till kvinnans oskuldsfullhet. Inställningen är förmodligen ett resultat av en patriarkalisk samhällsordning, vilken givit kvinnan en särställd position i samhället. Svensk domstol borde i jämställdhetens namn vidga kvinnoperspektivet och i framtiden även inkludera kvinnlig brottslighet i brottsbalken.