tisdag, mars 24, 2009

Kurt Lundgren avliden

Jag blev varse Kurt Lundgrens bortgång via Flashback Forums skvalleravdelning. En Google-sökning bekräftade uppgifterna om Lundgrens hastiga bortgång. Min första tanke gick till Lundgrens fru, barn och barnbarn, vilka han stundom berättade om i sin blogg, Östra Ölands fria horisont.
Lundgren undslapp i och med sin död i alla fall "Mona Sahlin-pladdet". Dessvärre tvingas vi andra fortsättningsvis att uthärda knullborgare Sahlins politiska smörja utan minsta möjlighet att söka förtröstan i Östra Ölands fria horisont. Jag vill avsluta min notis om Lundgrens död genom att återge en mening i mängden av odödliga citat signerade en av Sveriges största anhängare av sann yttrandefrihet, Kurt Lundgren.

Kurt Lundgren:

"...Mona Sahlin-pladdret kommer att bli outhärdligt eftersom det aldrig tar slut - vi kan få lyssna till det i 20 år..."

Tidigare inlägg i samma tema:
Kurt Lundgren hotad
Kurt Lundgren om Mona Sahlins flumretorik

Barmotern.se:
Journalisten Kurt Lundgren död

Östran:
Kurt Lundgren är död

Östra Ölands fria horisont:
http://kurtlundgren.webblogg.se/

söndag, mars 01, 2009

Tanja Bergkvists blogg

Jag noterade till min stora förtjusning att Tanja Bergkvist sedan februari 2009 tycks publicera inlägg på en personlig blogg vid namn Tanja Bergkvist's Blog. Svenska Dagbladet publicerade häromsistens en debattartikel signerad Bergkvist gällande Vetenskapsrådets finansiering av genusvinklad trumpetforskning. Dessförinnan mäktade Bergkvist även med att få en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet gällande feministernas angrepp på oskyldiga barn. Jag vill härmed rekommendera mina besökare att ta del av Bergkvists debattinlägg i såväl Svenska Dagbladet som på hennes blogg.

Tanja Bergkvist's Blog:
http://tanjabergkvist.wordpress.com/

Svenska Dagbladet:
Vetenskap eller galenskap?
Genusvetare förvirrar barnen

Monica Antonssons debattartikel i Aftonbladet

Feministanstrukna skvallertidningen Aftonbladet publicerade till mångas stora förvåning idag en debattartikel signerad Monica Antonsson. Antonsson torde vara väl känd som Liza Marklunds skarprättare. Ta del av Antonssons debattartikel i Aftonbladet.

Monica Antonsson i Aftonbladet:

"Alla förstår att min bok ”Mia – Sanningen om Gömda” har blivit granskad under lupp av Piratförlagets advokater. Hade de kunnat massakrera mig så hade de gjort det. Men jag fick rätt. Gömda och Asyl är inga sanna historier. Den diskussionen är över. Bibliotekstjänst har därför beordrat biblioteken att flytta böckerna från fakta- till fiktionhyllan."

Aftonbladet:
"Jag fick rätt"

Tidigare inlägg i samma tema:
Tv4:s reportage om Liza Marklunds lögn på YouTube

Feministiskt initiativs nya kampsång

Feministiskt initiativs karriärskvinna Sofia Karlsson lanserade i samband med feministsektens kongress 2005 musikgruppen Pirata Radical Cheerleaders. Karlssons insats resulterade i partiets kanske största massmediala skandal vid sidan om pseudoforskaren Tiina Rosenbergs diverse frispel i olika sammanhang.

Fi:s ledning tycks alltsedan riksdagsvalet 2006 förgäves försöka nylansera partiet som ett någorlunda anständigt parti. Gudrun Schyman visade prov på ledningens nya strategi genom att på partiets kongress i Uppsala härförleden presentera en motion, vilken syftade till att byta skamfilade partinamnet Feministiskt initiativ till förmån för namnet Feministerna. Fi:s mindre förstående klientel hängde inte med i svängarna utan valde att rösta ned Schymans förslag.

I partiledningens strategi att återupprätta partiets anseende ingick även att ersätta Fi:s mindre gemytliga kampsång med uppmaningen att mörda män med en icke barnförbjuden version. Uppdraget gick till Fi:s hippie vid namn Samuel. Samuel torde vara en ung, förhållandevis oförstörd ung man i full färd med att i egenskap av lärare genusmanipulera Sveriges skolungdom. Samuel åtlöd partiledningens direktiv och knåpade omgående ihop en ny kampsång. Jag lyssnade igenom Fi:s nya kampsång och konstaterade att Samuel med beröm mäktade med att komponera en kamsång med ett intetsägande budskap. Av Karlssons krigsretorik hörs inte ett ord, utan Samuels version innehöll allena trams om att ta feta initiativ, heta initiativ och liknande gallimatias. Partiet fick i Samuels kampsång en välbehövd nytändning efter alla bakslag med bidragsmygel, valfiasko med mera. Bra Samuel!

YouTube:
Feministiskt initiativs nya kampsång

Tidigare inlägg i samma tema:
Sofia Karlsson och Pirata Radical Cheerleaders

Partiet som inte fanns blev ett parti, igen

I samband med Feministiskt initiativs kongress i Uppsala härförleden beslutade Fi:orna att deras parti, som aldrig utgjorde ett parti, ska återgå till att vara ett parti. Om man ska uttrycka saken på ren svenska så medförde ovanstående beslut att Fi härmed ska sluta med att framställa partiet som en folkbildningsrörelse i syfte att tillskansa partiet ohederliga partistöd. Initierade medborgare minns säkert Feministiskt initiativs bidragsmygel i samband med att en märklig statlig delegation, Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt, beviljade Fi inte mindre än 400 000 kr i partistöd. Fi:orna beviljades partistöd genom att utge partiet för att vara en folkbildningsrörelse med förmåga att ta parlamentariska initiativ och därigenom inte ett politiskt parti. Delegationens välvilliga inställning till att låta finansiera extremfeministisk propaganda medförde en vanvettig tolkning av delegationens regelverk. Ovanstående mygel från såväl delegationens som Fi:s sida fick som konsekvens att Fi erhöll 400 000 kr i partistöd. Myndigheterna valde föga förvånande att inte utreda delegationens- och partiets misstänkta bidragsfusk. Sveriges regering med feministerna Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i spetsen vidtog inte någon åtgärd med anledning av feministernas mygel med skattemedel. Feministerna lyckades således ännu en gång via rörelsens infiltration av landets statsförvaltning att dra svenska folket vid näsan.

Jag vill rekommendera mina besökare att ta del av min grundliga genomgång av Feministiskt initiativs bidragsmygel via nedanstående länksamling. Besök tidigare inlägg i samma ämne genom att i slutet av varje inlägg ta del av en länksamling gällande Fi:s lurendrejeri. Läs om feministernas mygel och myndigheternas medlöperi via länkarna nedan.

Tidigare inlägg i samma tema:
Feministiskt initiativs bidragsfusk
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt