lördag, mars 31, 2007

JämO:s Claes Borgström kapitulerade

Claes Borgström annonserade sin avgång i en artikel i Svenska Dagbladet idag. Jag blev nästan tårögd av att läsa om ännu en feministlakejs kapitulation. Feministiskt initiativ kollapsade häromsistens, idag deklarerade Borgström sin avgång, vem ska bli nästa man till rakning, Birgitta Ohlsson?

Svenska Dagbladet:
Claes Borgström slutar

Högsta domstolen vill döma mördare till tio års fängelse

Högsta domstolens nya praxis gällande så kallade passionsmord visade på rättsväsendets folkfientliga rättsuppfattning. HD vill ersätta nuvarande livstidsstraff med tio års fängelse i så kallade mindre brutala mord. Sveriges regering borde stärka äktenskapets betydelse och inte stillatigande tillåta en förmildrande inställning till mord. Ett första steg torde vara att betrakta otrohet som en förmildrande omständighet vid partnervåld och stärka äktenskapets betydelse överlag via en omfattande revidering av nuvarande lagstiftning.

Svenska Dagbladet:
HD vill se färre livstidsstraff

onsdag, mars 28, 2007

Familjepolitik: Kristdemokraterna vs Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas familjepolitiska handlingsprogram överglänste Kristdemokraternas familjepolitiska principprogram, mestadels beroende på Sverigedemokraternas tydliga och konkreta budskap. Jag instämde till fullo i såväl Sverigedemokraternas som Kristdemokraternas familjepolitiska program, men Sverigedemokraterna vann på övertid så att säga. En sverigedemokratisk och kristdemokratisk familjepolitik borde tillfredsställa min familjepolitiska förhoppning.

Kristdemokraterna:
Familjepolitik

Sverigedemokraterna:
Familjepolitik

söndag, mars 25, 2007

Våldtäkt och falsk angivelse

En sociolog vid namn Eugene J. Kanin påvisade i en forskningsavhandling att falsk angivelse låg bakom ca 40 procent av alla anmälda våldtäktsfall.

Eugene J. Kanin, False rape allegations:

"With the cooperation of the police agency of a small metropolitan community, 45 consecutive, disposed, false rape allegations covering a 9 year period were studied. These false rape allegations constitute 41% the total forcible rape cases (n = 109) reported during this period. These false allegations appear to serve three major functions for the complainants: providing an alibi, seeking revenge, and obtaining sympathy and attention. False rape allegations are not the consequence of a gender-linked aberration, as frequently claimed, but reflect impulsive and desperate efforts to cope with personal and social stress situations."

Archives of Sexual Behavior:
False rape allegations (*.pdf)

torsdag, mars 22, 2007

Dagens Nyheter om allmänhetens förtroende för Sveriges rättsväseende

Idag offentliggjorde Brottsförebyggande rådet en utredning gällande svenska folkets förtroende avseende Sveriges rättsväsende.

Dagens Nyheter:

"Den vanligaste uppfattningen bland forskare är att brottsligheten inte ökar kraftigt, åtminstone inte totalt sett. Tvärtom minskar den på många områden, som exempelvis bilstölder och villainbrott."

Med andra ord ökade brottsligheten inom flera områden, om än inte kraftigt, eftersom brottsligheten tydligen minskade på många områden, som exempelvis bilstölder och villainbrott?

Dagens Nyheter:

"På denna punkt stämmer inte svenska folkets uppfattning med forskarnas. Hela 40 procent upplever att brottsligheten ökar kraftigt, endast 20 procent tror att den är oförändrad eller minskar."

Huruvida en ökning av antal anmälda brott vore att betrakta som kraftig torde väl i allra högsta grad vara en relativ betraktelse?
Således upplevde Sveriges medborgare en existerande ökning av antal anmälda brott, en ökning som medborgarna även bedömde vara kraftig?

Dagens Nyheters rapportering föreföll vara aningen otydlig. Jag ska i mån av tid specialgranska Brå:s utredning.

Dagens Nyheter:
Vi litar på polisen - men inte på fångvården

Brottsförebyggande rådet, Resultat från nationella trygghetsundersökningen, 2006:
Förtroendet för rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet:
Högt förtroende för rättsväsendet - men två svaga punkter

onsdag, mars 21, 2007

GB:s könsschabloniserande glass

Sveriges Konsumenters generalsekreterare Jan Bertoft kritiserade i en artikel i Aftonbladet GB:s nya stjärnformade glass. Bertoft hävdade att GB:s nya glass utgjorde en så kallad "könsschablonisering". Bertofts oseriösa tilltag fick en humoristisk touch i och med artikelns avslutande mening.

Aftonbladet:

"Sveriges Konsumenter är en partipolitiskt obunden samarbetsorganisation som vill verka för konsumenternas intressen."

Partipolitiskt obunden, man med mig skämta aprillo?

Jag skulle nog snarare vilja påstå att Sveriges Konsumeter gick statsfeminismens ärenden in i minsta detalj. Om man ska vara lika fånig som Bertoft så borde man väl i rimlighetens namn ifrågasätta om inte Bertoft befäste Sveriges påstådda könsmaktsordning genom att likna GB:s nya glass vid en "flickglass".

Aftonbladet:
Konsumenterna rasar mot GB:s "flickglass"

onsdag, mars 14, 2007

Jämställdhet och psykisk- och fysisk ohälsa

Karolinska Institutet konstaterade föga förvånande ett samband mellan psykisk- och fysisk ohälsa och jämställdhet.

Expressen:

"Stockholm, Sundbyberg, Uppsala och Gotland till hör de mer jämställda kommunerna i landet sett till andelen kvinnliga chefer, pappalediga män och minskad löneskillnad mellan könen.
Men, visar forskning gjord vid Folkhälsoinstitutet och Karolinska institutet i Solna, det finns ett negativt samband med hälsan. Analysen visar att kvinnor och män i kommuner med relativt sett högre jämställdhet har en påtagligt lägre medellivslängd och högre sjukfrånvaro än i andra, mindre jämställda kommuner."

Expressen:
Jämställdhet farligt för hälsan?

måndag, mars 12, 2007

Fi:s Claes Decker i SvD

Svenska Dagbladet publicerade en intervju med Feministiskt initiativs mjölkko Claes Decker.

Claes Decker om Fi:s vänsterprägel:

"Visst fan var vi ett vänsterinriktat parti."

Claes Decker om män:

"Rent principiellt skulle vi kunna vara betydligt färre."

Svenska Dagbladet:
Nyväckt feminist

Skvallerpress

Expressen och Aftonbladet rapporterade idag från Mona Sahlins 50-årskalas. Gästerna bestod av en brokig skara personer, bestående av såväl arbetararistokratins främsta företrädare som diverse kändiskfolk. Thomas Bodström, Jens Orback och Leif Pagrotsky uppvaktade Sahlin tillsammans med Olof Palmes son Mårten och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. Även rasisten Anna Sjödin skymtade förbi bland gästerna. Författarinnan Liza Marklund, friidrottaren Kajsa Berqvist och regissören Colin Nutley visade också Sahlin sin uppskattning. Riksbögen Jonas Gardell och nyinseminerade Lotta Bromé med flera representerade Sveriges böglobby på aktuell tillställning. I ett försök att framstå som folkliga, valde sossepamparna att avsluta kvällens firande på hamburgerrestaurangen McDonalds. Av någon outgrundlig anledning blev undertecknad aldrig inbjuden till Sahlins födelsedagsparty.

torsdag, mars 08, 2007

Internationella kvinnodagen

Grattis svenska kvinna, grattis till psykisk- och fysisk ohälsa, sexual- och våldsbrottslighet och en miljon aborterade människoliv i radikalfeminismens- och jämställdhetshysterins namn.
Idag, internationella kvinnodagen, måste Sveriges medborgare utstå en jämställdhetshets utan like, bevare oss väl!

fredag, mars 02, 2007

Artikel 19, en byråkratsvensk blogg?

Min fascination för grammatik fick mig att testa mina blogginlägg i LIX. Jag provade att analysera ett flertal arkiverade blogginlägg och erhöll index på mellan 56 och 75. LIX tolkning klassificerade mina inlägg såsom "Svår, normalt värde för officiella texter" och "Mycket svår, byråkratsvenska".

Läsbarhetsindex (LIX):
LIX räknare

torsdag, mars 01, 2007

Feministiskt initiativs medlemsantal 1784 st

Feministiskt initiativ uppgav partiets medlemsantal i samband med partiets ansökan om statsbidrag. Fi:s medlemsantal uppgick den 1 oktober 2006 till 1784 st. Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt gjorde en märklig tolkning av nuvarande regelverk, vilket renderade i Fi:s förtäckta partistöd och även möjliggjorde framtida partistöd.

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt:

"Fi hade, när ansökan om bidrag kom in till delegationen den 1 oktober 2006 1784 medlemmar som var 15 år eller äldre. Av dessa var 87 procent kvinnor. Fi hade 70 aktiva medlemsgrupper i 16 län."

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt:

"Det är upp till Fi:s medlemmar att besluta om de ska ställa upp i val. Om de däremot vill behålla etableringsbidraget får Fi under 2007 inte fatta ett beslut om att ställa upp i något kommande allmänt val – i praktiken 2009 och 2010. De blir då återbetalningsskyldiga. Om beslut om att ställa upp i val istället fattas under 2008 får de behålla bidraget för 2007 men kan inte beviljas bidrag för 2008."

Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt:
Frågor och svar

Rymdteknologi i ny hjärtpump

I morse hade Aftonbladet en ny hjärtpump som förstanyhet. Aftonbladets Caroline Olsson nämnde dock inte att den amerikanska rymdstyrelsen, NASA, utvecklade aktuell hjärtpump i ett av rymdstyrelsens så kallade spinoff-projekt. NASA:s forskning kring raketmotorernas bränsleföde utmynnade i ovan nämnda tekniska konstruktion.

NASA:
Keeping Heart Pumping

Aftonbladet:
Ny hjärtpump räddar liv

Karolinska Universitetssjukhuset:
Ny hjärtpump kan ersätta transplantation